Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Τα Θεοφάνεια στην Ιερά Μητρόπολη Κερύνειας

Ἐν φανερῇ συγκινήσει ἑωρτάσθη ἡ δεσποτικὴ ἐορτὴ τῶν Θεοφανείων εἰς τὴν Ἱεράν Μητρόπολιν Κυρηνείας. Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παραμονήν τῆς ἑορτῆς ἐλειτούργησε εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Μάμαντος τοῦ Συνοικισμοῦ Κοκκινοτριμιθιᾶς καὶ ἐτέλεσεν καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐνώ τὸ ἐσπέρας χοροστάτησε ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, ὡμιλήσας καταλλήλως πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα.
Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, Δευτέραν 6ην Ἰανουαρίου, ἔλαβε μέρος εἰς τρισαρχιερατικὸν συλλείτουργον εἰς τὸν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ, προσκληθείς εὐγενῶς ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. 
Εἰς τὸ συλλείτουργον προεξήρχεν ὁ Σεβασμιώτατος  Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μ. Βρετανίας κ. Γρηγόριος, συλλείτουργούντων τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου καὶ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ ἀκολοῦθως ἐν πομπῇ κλῆρος καὶ λαός μετέβησαν εἰς τὴν ἀποβάθραν τοῦ λιμένος Λεμεσοῦ ἔνθα ἐτελέσθη ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων διὰ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὴν θάλασσαν.    

Περί τὴν 12ην μεσημβρινὴν ἐτέλεσεν τὸν Καθαγιασμὸ τῶν Ὑδάτων παρὰ τὸν Ναυτικὸν Ὅμιλον Κερύνειας καὶ ἀκολούθως ἔκοψε τὴ βασιλόπιττα δι’ ἅπαντα τά Ὀργανωμένα Σύνολα τῆς Κερύνειας. 

Φανερῶς συγκινημένος ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας εὐχήθηκεν σύντομα να μπορέσουμε ἐλεύθεροι να τελέσουμε τὸν Καθαγιασμὸ τῶν Ὑδάτων εἰς το λιμάνι τῆς πεφιλημένης μας Κερύνειας, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα εἰς αὐτοὺς ποὺ μένουν σήμερα εἰς τὴν πόλιν τῆς Κερύνειας νὰ προσπαθήσουν νὰ διαφυλάξουν τὸ πολιτιστικὸ καὶ πολιτισμικό περιβαλλον τῆς Κερύνειας γιατὶ αὐτὸ ἦταν ἡ αἰτία διὰ τὴν κοινωνικὴν, οἰκονομικὴν, πολιτιστικὴν καὶ πολιτισμικὴν ἀνάπτυξιν πρὸ τῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974 καὶ διὰ τὴν προσφορὰν εἰς τὴν πατρίδαν τόσων πολλῶν σημαντικῶν προσωπικοτήτων.      
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου