Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Με την σκέψη στους πονεμένους και στην σκλαβωμένη μας Κερύνεια

Μετὰ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἡ ἐορτὴ τῆς κατὰ σἀρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί ἡ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας. Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παραμονήν τῆς ἑορτῆς ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, ὡμιλήσας καταλλήλως πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα.
Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, Τετάρτην 1ην Ἰανουαρίου, περὶ ὥραν 8ην πρωϊνὴν, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ  ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία.
Εἰς τὴν ὁμιλίαν τοῦ ὁ Πανιερώτατος ανέφερε ὄτι «σήμερα η σκέψις μας εὐρίσκεται μετὰ τῶν γερόντων τῶν εὐρισκομένων εἰς το κρεβάτιν τοῦ πόνου, μετὰ τῶν ὀρφανῶν, μετὰ τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας, μετὰ τῶν ἐνδεῶν καὶ τῶν ἐν δοκιμασίαις ὄντων. Σίγουρα στρέφουμε το βλέμμα τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας μας καὶ πρὸς τὴν ἐξ’ ὀλοκλήρου κατεχομένην μητροπολιτικὴν ἐπαρχίαν μας, τὴν πεφιλημένην μας Κερύνειαν καὶ τα χωριὰ της, εὐχόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς συντμήσῃ τὸν χρόνον τῆς δοκιμασίας μας». Εἰς την συνέχεια ἀνέφερε ὅτι «κοπιώδης πρέπει να εἶναι ἡ προσπάθεια μας γιὰ νὰ πετύχουμε τὸ ποθούμενον, ποὺ εἶναι ἡ θέωσις, ἶνα καταστοῦμε κατ’εἰκόναν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ».
Ἐν τέλει ἀπηύθυνε κάλεσμα πρὸς πάντας τοὺς Κερυνειῶτας ὅπως παραστῶσιν κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων εἰς Λεμεσόν ἔνθα καὶ θα συλλειτουργήσει μετὰ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καὶ περί τὴν 12ην μεσημβρινὴν θα τελέσῃ τὸν Καθαγιασμὸ τῶν Ὑδάτων παρὰ τὸν Ναυτικὸν Ὅμιλον Κερύνειας καὶ ἀκολούθως θα κόψει την βασιλόπιττα δι’ ἅπαντα τά Ὀργανωμένα Σύνολα τῆς Κερύνειας (Δήμους, Κοινότητες, Σωματεία).
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας ἐτέλεσεν τὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ πρὠτῃ τοῦ νἐου ἔτους καὶ ηὐλόγησε τὴν βασιλόπιττα, ἣν καὶ διένειμεν εἰς ἔν ἕκαστον τῶν πιστῶν. Ἀκολούθως διένειμε τὸ ἀντίδωρο ἀνταλλάξας ἑορτίους εὐχὰς μετὰ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν πιστῶν.
Τὴν μεσημβρίαν ἐπεσκέφθη τὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριἀ του Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, πρὸς ὅν ηὐχήθη ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου