Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρία Ιεράς Συνόδου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014, στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:
1) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τοὺς Διορθοδόξους, Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρησκειακοὺς διαλόγους Ἀρχιερεῖς, γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς ὡς ἄνω διαλόγους. Ἔγινε συζήτηση ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις.
2) Ἐξέτασε τὶς ἀνησυχίες γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐκφράζονται μὲ σχετικὲς ἐπιστολές τους πρὸς αὐτὴ γιὰ τὸ θέμα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα, καὶ ἀνέθεσε στὴν Ἐπιτροπὴ Παιδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὅπως μελετήσει τὸ θέμα καὶ ὑποβάλει σχετικὴ εἰσήγηση στὴν ἑπόμενη συνεδρία.
3) Ὅρισε, μὲ κλήρωση, τὰ μέλη τοῦ Πενταμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου γιὰ τὸ νέο ἔτος τοὺς Μητροπολῖτες Πάφου, Κυρηνείας καὶ Ταμασοῦ καὶ τοὺς Ἐπισκόπους Καρπασίας καὶ Ἀμαθοῦντος καὶ τοὺς ἀναπληρωτές τους, Μητροπολῖτες Κιτίου, Λεμεσοῦ, Κύκκου καὶ Τριμυθοῦντος καὶ τὸν Ἐπίσκοπο Ἀρσινόης.
4) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ ΚΕΤ/ΕΤΕΚ κ. Γιάννο Χαριλάου γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ρευστότητα τοῦ ΚΕΤ καθὼς καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ Φορέα Μισθοδοσίας Κλήρου καὶ ἔλαβε σχετικὲς ἀποφάσεις.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
4 Φεβρουαρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου