Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

«Να γίνουμε πιο ανθρώπινοι άνθρωποι»

Ἡ Α.Π.  ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν Γ’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, (Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου)  ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου εἰς Λευκωσίαν,  ἔνθα ὁ Πανιερώτατος  διετέλεσεν ἐφημέριος ἄχρι τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας του. 
Ὁ Πανιερώτατος εἰς τὴν ὁμιλίαν του ἀναφέρθηκε, ἐφορμώμενος ἐκ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τοῦ Παραλύτου, εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς συμπαραστάσεως, τῆς ἀλληλεγγύης τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλον. Εἶναι ἀνάγκη «να ψάξουμε τὸν ἄνθρωπο», ὄπως ἀναφέρει καὶ ὁ νομπελίστας ποιητῆς μας Γεώργιος Σεφέρης, να γίνουμε πιο «ἀνθρώπινοι ἄνθρωποι», κάτι που ἡ σημερινὴ κοινωνία ἔχει ἀνάγκην ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Τέλος ηὐχήθη πρός ἅπαντας ὑγείαν καὶ δύναμιν εἰς τὸν ἀγώναν τῆς ζωῆς.  
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας τῆς Ἱ. Μ. Κυρηνείας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου