Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Έναρξη εργασιών Α΄ Λειτουργικού Συνεδρίου

Ἔχουν ἀρχίσει ἀπὸ τὸ πρωὶ οἱ ἐργασίες τοῦ Α’ Λειτουργικοῦ Συνεδρίου, ποὺ ὀργανώνει ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λατρείας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας Κύπρου, τὸ ὁποῖο θὰ περατωθεῖ αὔριο τὸ μεσημέρι. Τὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεών της ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ἔχει θέμα  «Ὀρθόδοξη λειτουργικὴ παράδοση στὴν Κύπρο μέσα ἀπὸ τὶς πηγές».
Τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου προοιμίασαν ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, τὸν ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Κύπρου κ. Κώστα Καδῆ, τὸν ὁποῖο ἀνέγνωσε ἡ ἐπιθεωρήτρια κ. Ἐλιάνα Χατζηιωάννου, καὶ ἡ Ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λατρείας Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.
Στὴ βαρυσήμαντη αὐτὴ εἰσαγωγική του ὁμιλία, ὁ Μητροπολίτης Μόρφου εἶπε μεταξὺ ἄλλων: ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λατρείας “ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα τῆς λατρείας σὲ ὅλες του τὶς πτυχές: τόσο ὡς θέμα τυπικῆς τάξεως, ὅσο καὶ ὡς θέμα οὐσίας, δηλαδὴ θεολογίας. Καὶ ὅταν λέγω θεολογίας, δὲν ἐννoῶ μόνο τὴ διατήρηση τῆς σύνδεσης μὲ τὴν κοινὴ παράδοση τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴ διαφύλαξη μιᾶς ἰδιάζουσας λατρευτικῆς ταυτότητος, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς εὐλάβειας τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς Κύπρου, ὅπως διαμορφώθηκε μέσα ἀπὸ τὴ μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴ γεωγραφικὴ θέση, στὴν ὁποία μᾶς ἔταξε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐπιτροπή, λοιπόν, κινεῖται ταυτόχρονα σὲ δύο ἄξονες: ἀφ’ ἑνός, πρὸς τὸ κοινὸν καὶ τὸ ὅμοιον, τὸ ταυτόν, δηλαδὴ τὴν ἑνιαία ἀποστολικὴ παράδοση καὶ ἐμπειρία τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἴμαστε κοινωνοί· ἀφ’ ἑτέρου, πρὸς τὸ ἰδιάζον, πρὸς ὅ,τι ἔχει ἀποθέσει ἡ τοπικὴ εὐλάβεια καὶ λατρευτικὴ εὐαισθησία τῶν Κυπρίων στὴ λατρευτικὴ τάξη, ὡς ἀπόσταγμα αἰώνων βιώσεως καὶ μετοχῆς ἑνὸς συγκεκριμένου λαοῦ στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ”.
Τὸ πρῶτο στὸ εἶδος του σημαντικώτατο τοῦτο Συνέδριο, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ ἐξέχοντες εἰδήμονες στὸν τομέα τῆς Λειτουργικῆς καὶ τῆς Ἱστορίας, ἀναμένεται νὰ συμβάλει στὴν ἀνάδειξη τοῦ ἀρχαίου λειτουργικοῦ πλούτου τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἔναρξη σοβαροῦ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου ἐπὶ τῶν πηγῶν τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας τῆς Νήσου τῶν Ἁγίων.
Εργασίες Συνεδρίου
Κατά την πρώτη Συνεδρία του Συνεδρίου, τον συντονισμό της οποίας είχε ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σκρέττας, μίλησαν ο Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Κώστας Κωνσταντινίδης με θέμα: «Οι πνευματικοί προσανατολισμοί της Κύπρου και ο απόηχος σε θέματα χριστιανικής λατρείας. Η μαρτυρία των κειμένων και των χειρογράφων».
Επόμενος εισηγητής ήταν ο Καθηγητής της Λειτουργικής Σχολής του Πανεπιστημίου St. Anselmo της Ρώμης κ. Stefano Parenti, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ιεροσολύμων. Η λειτουργική παράδοση στις περιφέρειες της Αυτοκρατορίας: Κάτω Ιταλία, Παλαιστίνη, Κύπρος».
Στην δεύτερη Συνεδρία συντονιστής ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Νάσσης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας ομιλητές ήσαν ο Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης και η Καθηγήτρια της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Siena της Ιταλίας κ. Elena Velkovska. Ο π. Γρηγόριος ανέπτυξε το θέμα: «Κύπρος: σταυροδρόμι λειτουργικών κέντρων Κωνσταντινούπολης και Μέσης Ανατολής. Η περίπτωση των κυπριακών ευχολογίων» και η κ. Velkovska μίλησε με θέμα: «Προς μία ταξινόμηση των πηγών των βυζαντινών λειτουργικών βιβλίων».
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται το απόγευμα με δύο ακόμα Συνεδρίες και θα ολοκληρωθεί αύριο το μεσημέρι.
Γραμματεία Συνοδικής Επιτροπής Λατρείας - Μαΐστωρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου