Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Στο Παραλίμνι, για την εορτή των Μυροφόρων, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας

Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν Β’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξήρξε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Δημητρίου Παραλιμνίου, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τῶν ἐφημερίων καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς.
Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ οικ. π. Ἀνδρέας Χριστοδούλου καλωσόρισεν τὸν Πανιερώτατον εἰς τὴν ἐνορία του ἐκφράσας τὴν εὐχὴν ὄπως συντόμως δυνηθεῖ να ἐπιστρέψει ἄνευ περιορισμῶν εἰς τὴν ἄχρι σήμερον ἐξ ὁλοκλήρου κατεχόμενη μητροπολιτικὴ του περιφέρεια. 
Ὁ Πανιερώτατος εὐχαριστήσας τους τε ἱερείς καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν πρόσκλησιν, ἀλλά καὶ τὸν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον διὰ τὴν ἄδειαν καὶ τὴν εὐλογίαν, ὡμίλησε καταλλήλως πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα ἀπευθύνας λόγους οἰκοδομῆς ἐμπνευσμένους ἐκ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν, Νικοδήμου τοῦ εὐσχήμονος βουλευτοῦ καὶ Ἰωσήφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τονίζοντας τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλμη τους, οἱ μεν γυναίκες να πορευθούν προς τὸ μνήμα τοῦ Κυρίου καὶ ὁ δὲ Νικόδημος νὰ ἐκζητήσει τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ πρὸς ταφὴν.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας ἐτελέσθη λιτάνευσις τῶν εἰκόνων τῆς Ἀναστάσεως και τῶν Μυροφόρων γυναικῶν πέριξ τοῦ Ναοῦ, ἐνὼ τάς ἁγίας εἰκόνας ἐβάσταζον μέλη τοῦ Χριστιανικοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν τῆς ἐνορίας.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας τῆς Ἱ. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου