Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

2η τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 12 Ἰουνίου 2014, στὴν δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:
1) Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2013 καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2014. 
2) Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς: 
α) Τὴν 6ην Ἰουλίου 2014, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας.
β) Τὴν 13ην Ἰουλίου 2014, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974
γ) Τὴν 20ήν Ἰουλίου 2014 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ
δ) Τὴν 3ην Αὐγούστου 2014 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.
3) Ὅρισε ὅπως στὶς 21 καὶ 22 Ἰουλίου συνέλθει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, σὲ διήμερη συνεδρία, μὲ ἀποκλειστικὸ θέμα τὴν ἐξέταση τοῦ ἐθνικοῦ θέματος καὶ τὴν τοποθέτηση ἐπ’ αὐτοῦ.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
  12  Ἰουνίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου