Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Χοροστασίες Μητροπολίτη Κυρηνείας

Ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὸ Σάββατον 23ην Αὐγούστου ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσε τὴ θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ εἰς Ἀναλύοντα, προσκληθεὶς ὑπὸ τῆς Καθηγουμένης Γεροντίσσης Μαριάμνης Μοναχῆς. Μετὰ το πέρας τῆς Λειτουργίας ὁ Πανιερώτατος εὐχαριστήσας τὴν τε Γερόντισσα καὶ τὴν περὶ αὐτὴν Ἀδελφότηταν, ηὐχήθη πὰν καλὸ καὶ ὡφέλιμο πνευματικὰ, πάντοτε ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Προστάτου τῆς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.   

Τὴν Κυριακὴν 24ην Αὐγούστου ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσε τὴ θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πισσουρίου. Προ τῆς ἀπολύσεως ὡμίλησε πρὸς τὸ ἑκκλησίασμα με ἀφορμὴ τὴν ἕορτὴν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τὴ συμπλήρωση 300 ἐτῶν ἀπὸ τῆς γεννήσεως του. Ἀνέφερε ὄτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς συνέβαλε τὰ μέγιστα εἰς τὴν πνευματικὴν ἀφύπνισην τοῦ τότε ὑποδούλου Γένους, ἐνὼ ἀναφερεθεὶς εἰς τὴν προτροπὴν τοῦ Ἁγίου εἰς τα κηρύγματά του πρὸς τὸν κόσμο διὰ να κτίζει ναοὺς καὶ σχολεία, τοὺς προέτρεψε να μείνουν κοντὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, οἵα ἀποτελεῖ λιμέναν εὔδιον καὶ ἀσφαλὴν. Ἡ Ἐκκλησία διέσωσε τὸ Γένος ἐπὶ αἰώνας, στήριξε τὸ ποίμνιόν της καὶ θα πράξει τοιουτοτρόπως καὶ εἰς το μέλλον ἔφόσον παραστεῖ ἀνάγκη. Τέλος ηὐχήθη ἔτη πολλὰ καὶ εὐφρόσυνα πρὸς ἅπαντας.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου