Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Χειροτονία νέου διακόνου στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Λευκωσία

Τό Σάββατον, 26ην Ἰουλίου, 2014, κατά τήν διάρκειαν Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τελεσθείσης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒλαβεν χώραν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Χριστοφόρου Χριστοδούλου, ἐκ Ξυλοφάγου Κύπρου, εἰς τήν ὁποίαν ἒλαβον μέρος, προεξάρχοντος τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ἱερομόναχος Νεκτάριος Γεωργίου, οἱ Οἰκονόμοι Ἱερώνυμος Γερολέμου, Νικόλαος Νικολάου, Ἰωάννης Χρυσοστόμου, Χριστόδουλος Παπαϊωάννου καί Παναγιώτης Θεοδώρου καί οἱ Διάκονοι Νικόλαος Κούτσιος, Νικόλαος Ἀρέστη καί Ἐπιφάνιος. Τό ψαλτήριον ἐκόσμησεν κ. Εὐάγγελος Πάππου.

Σεβασμιώτατος, πρό τῆς χειροτονίας, ἀνεφέρθη διά προσλαλιᾶς εἰς τό μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης καί τήν ἀποστολήν τοῦ κληρικοῦ εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἐξῆρε τά χαρίσματα τοῦ ὑποψηφίου Διακόνου καί ἀπηύθυνεν πρός αὐτόν πατρικάς νουθεσίας.

Ἐν συνεχείᾳ Ὑποδιάκονος Χριστοφόρος, διετύπωσε τάς σκέψεις αὐτοῦ διά τήν κλῆσιν τῶν κληρικῶν καί ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τήν θετικήν ἀπόφασιν αὐτῶν εἰς τήν ὑποψηφιότητά του, πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου καί τόν Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον διά τήν πνευματικήν στήριξιν καί ἀγάπην καί ἀκολούθως ηὐχαρίστησεν τήν σύζυγον καί τάς θυγατέρας αὐτοῦ, αἱ ὁποῖαι τόν ἐστήριξαν εἰς τήν ἐκφρασθεῖσαν ἐπιθυμίαν ἳνα ἱερωθῇ.

Τέλος ἀνεφέρθη μετ’ εὐχαριστιῶν εἰς πάντας τούς παντοιοτρόπως συμπαρασταθέντας αὐτῷ συγγενεῖς, φίλους καί συνεργάτας.

Ἂξιον μνείας τυγχάνει τό γεγονός, ὃτι ὁ Διάκονος Χριστοφόρος, θά ἐπιτελῇ τά διακονικά του καθήκοντα, σχεδόν ἂνευ ἀποδοχῶν, παραλλήλως πρός τό βιοποριστικόν του ἐπάγγελμα.
Πηγή: Εξαρχία Παναγίου Τάφου εν Κύπρω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου