Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Η εορτή των Θεοφανείων στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου

Εἰς ἀτμόσφαιραν πνευματικῆς κατανύξεως ἑωρτάσθησαν καί ἐφέτος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου τά Ἃγια Θεοφάνεια, προεξάρχοντος τῆς πανηγύρεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ὂρθρον καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ εἰς τό προαύλιον τῆς Ἐξαρχίας, ἡ δέ προσέλευσις τῶν πιστῶν, παρά τήν πρόγνωσιν διά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα, ὑπῆρξεν ἀθρόα ἐνθαρρυντική καί συγκινητική. Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς πιστούς, τούς ὁποίους ἀκολούθως, ἐδεξιώθη εὐχαρίστως, εἰς τούς φιλόξενους χώρους τῆς Ἐξαρχίας, ἒνθα προσεφέρθησαν γλυκίσματα καί ροφήματα.

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιὠτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τήν ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί κατά τήν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Νικόλαος Ἀρέστη. Τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος καί ἐράντισεν πάντας διά τοῦ Ἁγιασμοῦ.
Πηγή: Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου