Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Το εσπέρας της Δευτέρας, 13ης/26ης Ιανουαρίου 2015, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ευρισκόμενος εις Τέλ Αβίβ διά υποθέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, επεξέτεινε την επίσκεψιν Αυτού διά προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως.

Εις την επίσκεψιν αυτού ταύτην ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, συνοδευόμενος υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Αγιοταφιτών Αρχιερέων και άλλων Πατέρων, έφθασεν εις τον Ναόν της Αναστάσεως και προσεκύνησεν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου,  εις το Καθολικόν, εις τον Φρικτόν Γολγοθάν, το Τίμιον Ξύλον εις το Γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, όστις υπεδέχθη Αυτόν μετά των διακονητών του Ναού της Αναστάσεως.

Εκ του Ναού της Αναστάσεως ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, ένθα υπεδέχθη και προσεφώνησεν Αυτόν διά λόγων αδελφικών του «ως ευ παρέστητε» ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και προσέφερεν Αυτώ σετ εγκολπίων και εικόνα της Θεοτόκου και ηυχήθη Αυτώ, όπως η Θεοτόκος κραταιώνη την υγιείαν Αυτού, ίνα συνεχίζη το πολύτιμον εκκλησιαστικόν και πατριωτικόν έργον Αυτού.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ηυχαρίστησεν Αυτώ διά την θερμοτάτην υποδοχήν, λέγων ότι ο Αναστάς Κύριος και ο Ζωοδόχος και Πανάγιος Τάφος Αυτού και ο Φρικτός Γολγοθάς, εν οις προσεκύνησεν, πιστεύει ότι θα ενισχύσουν Αυτόν, όπως εν δυνάμει κραταιά συνεχίζη το έργον Αυτού εις την Εκκλησίαν της Κύπρου.
Εκ της Αρχιγραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου