Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

«Μοναδικό μας καταφύγιο ο Σταυρός του Κυρίου και η Εκκλησία»

Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, 27ην Σεπτεμβρίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε κατά τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. 
Ἑκκλησιάσθησαν ὁ Κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιᾶς κ. Χριστάκης Μελετιές καὶ πλῆθος πιστῶν.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Πανιερώτατος ἐτέλεσεν τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου Αὐτοῦ κυροῦ Παύλου (1994-2011).
Εἰς σύντομον λόγον Του πρὸς τὸ ἑκκλησίασμα, ὁ Πανιερώτατος ἐτόνισεν ὄτι μοναδικόν καταφύγιον διὰ τοὺς πιστούς εἰς τὰς δύσκολας στιγμάς ἅς διερχόμεθα ἀποτελοῦν ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας, ὡς σύμβολον νίκης ἀλλά καὶ ὡς πηγή παραμυθίας πρὸς κάθε δοκιμαζόμενο. Ἐτόνισε παραλλήλως ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἀσφαλές καταφύγιον «ἐν τῷ πελάγει τῶν θλίψεων».
Ἀκολούθως ὁ ἔντιμος κ. Χριστόδουλος Παχουλίδης, ὅστις διετέλεσεν Γραμματεύς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Παύλου ἐξεφώνησε σύντομον ἐπιμνημόσυνον λόγον.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου