Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος

Τήν πρωαν τς Τετάρτης, 17ης / 30ς Σεπτεμβρίου 2015, Μακαριώτατος Πατριάρχης εροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρασημοφόρησε διά το παρασήμου το νωτάτου Ταξιάρχου το Τάγματος τν πποτν το Παναγίου Τάφου τόν παρεπιδημοντα ες εροσόλυμα Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τριμυθοντος κ. Βαρνάβαν, ες ναγνώρισιν τς μπράκτου γάπης ατο καί προσφορς πρός τό Πατριαρχεον εροσολύμων, παρουσί γιοταφιτν Πατέρων καί προσκυνητν κ Κύπρου, τν ποίων γετο Πρόεδρος το Συλλόγου «Ο φίλοι το Παναγίου Τάφου» κ. Παναγιώτης Παντελς.


παρασημοφορηθείς Μητροπολίτης κ. Βαρνάβας συγκεκινημένος ηχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν διάκρισιν ατήν καί επεν τι ες νδειξιν εγνωμοσύνης θά ξακολουθήσ νά βοηθ καί νά κδηλών μπράκτως τήν συμπαράστασιν ατο ες τά  Πανάγια Προσκυνήματα, ναφέρων χαρακτηριστικς τό λεχθέν πό  το γίου πιφανίου πισκόπου Σαλαμνος καί ρχιεπισκόπου Κύπρου, λκοντος τήν καταγωγήν κ τν γίων Τόπων, τι «νέβημεν ες εροσόλυμα κατά τήν ορτήν  το Τιμίου Σταυρο, να προσκυνήσωμεν τήν ζωήν μν».
κ τς ρχιγραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου