Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Εορτή Αγίου Φιλουμένου στην Εξαρχία

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ, ἐπανηγύρισεν τήν Μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου, εἰς τιμήν τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένος ὁ Ναός αὐτῆς, ἐνῶ ἑορτάζει συγχρόνως καί τήν θείαν τοῦ Κυρίου Ἀνάληψιν.

Εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη τό Σάββατον, 28ην Νοεμβρίου, 2015, ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐνῶ εἰς τήν ἀκολουθίαν μετέσχον ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Ἰωάννου καί οἱ Πρεσβύτεροι Ξάνθος Ὀνησιφόρου, Νικόλαος Ἀρέστης, Νικόλαος Κούτσιος, Χρῆστος Γεωργίου, Νικόλαος Νικολάου, καί οἱ Διάκονοι Χριστοφόρος Χριστοδούλου καί Ἰάκωβος Ἀγιούμπ.

Εἰς τόν λόγον αὐτοῦ πρός τό συρρεῦσαν πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἀνεφέρθη εἰς τό μαρτύριον τῶν ἁγίων, ὡς τήν τελειωτέραν διαβεβαίωσιν πίστεως εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου, εἰς τόν διωγμόν, τόν ὁποῖον ὑφίσταται διαχρονικῶς ἡ Ἐκκλησία καί εἰς τήν ἐνίσχυσιν, τήν ὁποίαν λαμβάνουσιν οἱ πιστοί ἐκ τῶν παραδειγμάτων τῶν μαρτύρων, προκειμένου ἳνα ἀντιμετωπίσωσι τήν σύγχρονον κοινωνίαν, ἐν πολλοῖς στεφομένην κατά τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καί τῶν εὐλαβῶν αὐτῆς ὀπαδῶν.

Λαμπρά πρξεν πανήγυρις ες τόν ερόν Ναόν τς ξαρχίας καί θρόα προσέλευσις τν ελαβν χριστιανν, διά νά τιμήσουν τόν γιον ερομάρτυρα Φιλούμενον, τόν γιοταφίτην, τήν Κυριακήν, 29ην Νοεμβρίου, 2015.

Ες τόν ρθρον χοροστάτησεν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος καί ν συνεχεί προέστη τς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος πό το αδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου ρέστη καί τν Πρεσβυτέρων Σεργίου Σεργίδου καί Σπυρίδωνος καί το Διακόνου Χριστοφόρου Χριστοδούλου.

Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, μετά τήν νάγνωσιν το Εαγγελίου, κήρυξε τόν θεον λόγον καί νεφέρθη ες τήν θυσίαν το ορταζομένου καλλινίκου Μάρτυρος. Τήν τελετήν λάμπρυνον ο εροψάλται, μέ πικεφαλς τόν κ. Βάσον Παπαδημητρίου.

κολούθησε λιτανεία τς ερς Εκόνος καί το τιμίου Λειψάνου το γίου πέριξ το Ναο καί περατωθείσης τς κολουθίας προσεφέρθησαν κεράσματα, τήν δέ μεσημβρίαν, παρετέθη όρτιον γεμα.

Εξαρχία Παναγίου Τάφου
Φωτογραφίες Εσπερινού: Πέτρος Σολωμού,

Θ. Λειτουργίας: Λουκάς Α. Παναγιώτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου