Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Αρχιερατική Λειτουργία στο Κελλάκι Λεμεσού

Τήν Κυριακήν, 8ην Νοεμβρίου, 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εἰς τήν κώμην Κελλάκι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀθανασίου.
Μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐλειτούργησαν ὁ Οἰκονόμος π. Ἀντώνιος Ἀγαθοκλέους, ὁ Πρεσβύτερος π. Ἠλίας καί ὁ Διάκονος Χριστοφόρος Χριστοδούλου. Εἰς τό ἱερόν Βῆμα συμπροσηυχήθη ὁ πνευματικός πολλῶν συμπροσευχομένων, καταξιωμένος Οἰκονόμος π. Αἰμιλιανός Δημοσθένους.
Εἰς τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ πρός τό ἐκκλησίασμα, ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἀνεφέρθη εἰς τήν εὐαγγελικήν περικοπήν καί ἐπεσήμανε τάς προϋποθέσεις, αἱ ὁποῖαι συνελοῦσιν εἰς τό θαῦμα, τό ὁποῖον δύναται ἳνα βιώσῃ ὁ πιστός χριστιανός καί αἱ ὁποῖαι εἶναι ἡ βαθυτάτη ἐμπιστοσύνη εἰς τήν πρόνοιαν καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ θερμή προσευχή καί ἡ νηστεία ἐκ μέρους τοῦ αἰτοῦντος.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ὁ φιλόλογος κ. Κώστας Ἀντζουλῆς, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς, προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατον, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ ἀρχιερέως καί ηὐχαρίστησεν αὐτόν διά τήν μετάδοσιν τῆς εὐλογίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Ἁγίων Τόπων.
Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη Λιτανεία πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί δέησις, μετά ταῦτα δέ, ἡ Δρ. κ. Ἀρετή Δημοσθένους μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς καί ἐκ μέρους τοῦ π. Αἰμιλιανοῦ, ἐδεξιώθη τόν Σεβασμιώτατον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ.
Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς παρευρέσεως τοῦ Μητροπολίτου εἰς τήν περιοχήν, οὗτος ἐπεσκέφθη ἐπί προσκυνήσει τήν Ἱεράν Μονήν Γλωσσᾶ, συνοδευόμενος ὑπό τῆς κ. Ἀ. Δημοσθένους, ἒνθα ἐψάλη παράκλησις καί ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους τῆς Μονῆς, ὑπό τῆς γεροντίσσης Χριστοθέας.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου