Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Αγιολογική Ημερίδα στην Μητρόπολη Κυρηνείας

Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν, 22αν Νοεμβρίου, τὸ ἑσπέρας, ἔλαβεν χώραν εἰς τὸν ἐν Κοκκινοτριμιθιᾷ Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, Ἐπιστημονικὴ Ἁγιολογικὴ Ἡμερίδα διοργανωθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, ὑπὸ τὸν τίτλον «Σύγχρονες Μορφὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑγιῆ πρότυπα προσφορᾶς πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν συνάνθρωπον». 
Εἰς τὴν Ἡμερίδαν αὔτη προσκεκλημένοι ὁμιλητές κατέθεσαν ταὶς εἰσηγήσεις των, ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου. Τὴν ἔναρξιν ἐκήρυξεν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος.

Τῆς αΣυνεδρίας προήδρευσεν Ἐλλογιμώτατος κ. Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν .Π.Θ. καὶ εἰσηγήσεις ἐξεφώνησαν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πέττας, κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως καὶ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μόνικα, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου καὶ Ἁγίου Φανουρίου Τρικόρφου Φωκίδος

Ὁ π. Νεκτάριος Πέττας ἀνέπτυξε τὸ θέμα με τίτλο «Οἱ Ὁσιώτατοι Διονύσιος Κολλυβᾶς καὶ Χριστοφόρος Παπουλᾶκος καὶ ἡ προσφορά τους στὴν σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία» καὶ ἡ Γερόντισσα Μόνικα θέμα με τίτλο «Πατὴρ Νικόλαος καὶ Πρεσβυτέρα Ἀνθή Πέττα. Πραγματικὸ παράδειγμα ἀφοσιώσεως στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν οἰκογένεια». 

Ἀκολούθως Ἡμερίδα ἐσυνεχίσθη με τὴν β΄ Συνεδρία, τῆς ὁποῖας προήδρευσεν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πέττας. Κατ’ αὐτὴν εἰσηγήσεις κατέθεσαν ὁ Καθηγητὴς κ. Μιχαήλ Τρίτος με θέμα «Ἀντιστάσεις κατὰ τῶν ἐξισλαμισμῶν στὴν Ἀλβανία. Οἱ περιπτώσεις τῶν δύο Ἠπειρωτῶν Ὁσίων ἀνδρῶν Σοφιανοῦ, Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως καί Νεκταρίου Τέρπου» καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Τύχων Ἀνδρέου, κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, μὲ θέμα «Πνευματικὲς ἐμπειρίες τοῦ Πατρὸς Φιλοθέου Ζερβάκου – θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ θεῖα γεγονότα στὴν ζωή του». 
Μετὰ τὸ πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἡκολούθησαν ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ κοινὸ καὶ συζήτησις ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων καὶ καταληκτήρια ἀποφώνηση ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο.
Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου