Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Χριστούγεννα στην Εξαρχία

Πλῆθος πιστῶν συνέρρευσεν εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, διά νά ἑορτάσῃ τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, κατά τήν ἀγρυπνίαν, ὁποία ἐτελέσθη τρίτον ἒτος, εἰς τόν ἱερόν αὐτῆς ναόν.

Κατ’ αὐτήν ἐχοροστάτησεν καί ἐν συνεχείᾳ ἐλειτούργησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἱερομονάχου π.  Σωφρονίου, τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ, τοῦ Πρωτοπρεσβ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου Χριστοφόρου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, εἰς τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ηὐχήθη εἰς τούς πιστούς, ὃπως ἡ χάρις τοῦ Γεννηθέντος Σωτῆρος, καθοδηγῇ τήν ζωήν αὐτῶν διά τῆς ἀγάπης καί ταπεινώσεως εἰς τήν πορείαν τῆς σωτηρίας.

Ἡ ἀκολουθία ἢρχισε τήν 10:30 βραδυνήν καί ἐτελείωσε τήν 02:00, μετά τήν ὁποίαν προσεφέρθη εἰς τούς πιστούς, κατά τό ἒθος,  ἡ παραδοσιακή αὐγολέμονη.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου