Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας στον Στρόβολο

Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, 27ην Δεκεμβρίου, Κυριακὴν μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησεν κατά τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος, Συνοικισμοῦ Στρόβολος ΙΙ, εἰς Λευκωσίαν

Πανιερώτατος εἰς τὸ κήρυγμά του, ἀνεφέρθη εἰς τὴν εὐαγγελικήν περικοπήν καὶ εἰς τὰ ἐξαὐτῆς πηγάζοντα μηνύματα

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ηὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο γιὰ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία νὰ λειτουργήσει εἰς τὸν ναὸν αὐτὸν τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς περιφερείας, τοὺς ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ π. Παναγιώτη καὶ π. Ἰορδάνη καὶ τὴν ἐνοριακὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν φιλοξενίαν.
I. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου