Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Χριστούγεννα μακριά από την Κερύνεια

Ἱεροπρεπῶς καὶ κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν ἑορτάσθη ἡ Μητρόπολις τῶν Ἑορτῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας. Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν 22αν Δεκεμβρίου παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τὴν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθηκαν μαθηταὶ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς κοινότητος Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ὁ Πανιερώτατος ὡμίλησε πρὸς τὰ παιδιὰ ἀπευθύνας πατρικὰς συμβουλὰς καὶ νουθεσίας ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων.
Ἀκολούθως τὰ παιδιὰ ἔψαλαν τὰ Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εἰς τὸν Πανιερώτατον, καὶ ἀκολούθως ὁ Πανιερώτατος ἔψαλε εἰς τὰ παιδιὰ τὰ παραδοσιακὰ βυζαντινὰ κάλαντα παρουσίᾳ τοῦ παρεπιδημοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου ὅστις, τῇ παρακλήσει τοῦ Μητροπολίτου Κυρηνείας, ἀπηύθυνε προερτίους εὐχὰς πρὸς τὰ παιδιά, τονίσας τὰ δύο χαρακτηριστικὰ ἅτινα συγκροτούν τὴν ταυτότητά μας, ἡ ἐλληνικὴ γλώσσα καὶ ἡ ὀρθόδοξος πίστις, προτρέψας ὅπως διαφυλάξουν ταύτα ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ἐπαρουσίασεν ἀδρομερῶς τὴν μαρτυρίαν ἥν δίδουν οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς τὴν Λατινικὴν Ἀμερικὴν καὶ ἐτόνισε τὴν πατρικὴν ἀγάπην καὶ μέριμναν τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἀντιφωνὼν Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας, ἀφοὺ καλωσόρισε τὸν Μητροπολίτην Μεξικοῦ, ἐτόνισεν μὲ τὴν σειρὰν του τὸν καίριον ρόλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ ἱδίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ἀκολούθως προσεφέρθη κέρασμα πρὸς τὰ παιδιὰ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας. 
Τὴν 23ην Δεκεμβρίου παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθηκαν μαθηταὶ τοῦ Περιφερειακοῦ Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιᾶς. Εἰς λόγον του πρὸς τοὺς μαθητὰς ἀνέφερε ὅτι «ἔχουμε δώσει ὑπόσταση στὰ ἀποκυήματα τῆς φαντασίας καὶ τὰ φανταστικὰ τὰ ἔχουμε ὑποστασιοποιήσει, ἐκλαμβάνοντάς τα ὡς πραγματικα» ἀναφερόμενος σὲ διαφόρους λογῆς «super» ἥρωες, τονίζοντας ὁτι «δυστυχῶς καταφέραμε ὡς ἀνθρωπότητα Αὐτὸν που εἶναι πραγματικὰ ἀληθινός, ποὺ γεννήθηκε, ποὺ περπάτησε ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ μίλησε μαζὶ τους, τοὺς εὐεργέτησε, καὶ ἔχουμε μαρτυρίας γιὰ Αὐτόν, καταφέραμε νὰ τὸν στείλουμε στὴ σφαίρα τοῦ φανταστικοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὄμως εἶναι μία πραγματικότητα καὶ δεν ἀσχολείται μὲ τὰ φανταστικὰ ἀλλὰ μὲ τὰ πραγματικά, τὰ ρεαλιστικά».
Τὴν παραμονὴν παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων καὶ Βασιλικῶν Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς ἀπευθύνας κατὰ τὸ τέλος προεορτίους εὐχὰς πρὸς τοὺς πιστούς. 
Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Κοινοτικὲς Ἀρχές τῆς Κοκκινοτριμιθιᾶς, ἐκπρόσωποι Δήμων, Κοινοτήτων καὶ λοιπῶν Φορέων τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας καὶ πλῆθος πιστῶν. Ἀντὶ κοινωνικοῦ ἀνεγνώσθη ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καὶ πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Πανιερώτατος ηὐχήθη μὲ τὴ σειρὰ του ἑορτίως πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, τονίσας τὸ μεγαλεῖον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἰς συνάρτησιν μὲ τὰ δώρα τῶν ἀνθρώπων. Ἐκάλεσεν πάντας νὰ μιμηθῶμεν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ ἀς μὴν ξεχνῶμεν ἐμεὶς οἱ ἄνθρωποι ὄταν προσφέρωμεν δώρα να προσφέρωμεν καὶ τὸν δικὸν μας ἑαυτὸν καὶ νὰ γινώμαστε ὁ «πλησίον» τοῦ πλησίον μας. Τέλος, διένειμεν τὸ ἀντίδωρον ἀνταλλάξας ἑορτίους εὐχὰς μετὰ τῶν πιστῶν.
Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου