Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Αρχιερατικό μνημόσυνο Κυρηνείας Γρηγορίου

Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, 24ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε κατά τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. 
Ἑκκλησιάσθησαν ὁ Κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιᾶς κ. Χριστάκης Μελετιές καὶ πλῆθος πιστῶν.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Πανιερώτατος ἐτέλεσεν τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου Αὐτοῦ κυροῦ Γρηγορίου (1974-1994).
Λιτὸν ἐπιμνημόσυνον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ ἔντιμος κ. Χριστόδουλος Παχουλίδης, ὅστις διετέλεσεν Γραμματεύς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Γρηγορίου. 
Την μεσημβρίαν παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν τῶν κοινοτήτων Τριμιθίου, Καρμίου καὶ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας καὶ ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν Βασιλόπιτταν πρὸς τοὺς παρισταμένους, εὐχηθεὶς κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐπὶ τῷ ἀρξαμένῳ νέῳ ἔτει.

Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου