Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

«Μάθημα ζωής να ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες»

Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, 17ην Ἰανουαρίου, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησεν κατά τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Θέκλης παρὰ τὴν κοινότηταν Μοσφιλωτῆς. 
Πανιερώτατος εἰς τὸ κήρυγμά του, ἀνεφέρθη εἰς τὴν εὐαγγελικὴν περικοπὴν καὶ εἰς τὰ ἐξαὐτῆς ἀπορρέοντα σύγχρονα μηνύματα, τονίσας τὴν συμβολὴν τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου εἰς τὴν παραγωγὴν πολιτισμοῦ καὶ νέας ποιότητας ζωῆς. Ἐξῆρε τὴ σημασία τοῦ προσώπου ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης καὶ ἀνέπτυξε τὰ στοιχεία τῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τῆς εὐχαριστίας πρὸς τὸ θεὸ καὶ τὸ συνάνθρωπο. Τόσο ἡ εὐεργεσία ὅσο ἡ ἀγνωμοσύνη ἀποτελοῦν ἔννοιες τὶς ὁποίες ὁ κάθε ἄνθρωπος μαθαίνει ἀπὸ βρεφικῆς ἡλικίας.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ηὐχαρίστησε τὴν Ὁσιοτάτην Καθηγουμένην Γερόντισσαν Κωνσταντίαν διὰ τὴν εὐγενὴ πρόσκλησιν καὶ τὴν ὄντως ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν ὡς καὶ τὸν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τριμιθοῦντος κ. Βαρνάβαν γιὰ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία νὰ λειτουργήσει εἰς τὴν ἱστορικὴν τούτην Μονὴν.
Περί τὴν μεσημβρίαν Πανιερώτατος παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν τῆς Κοινότητος Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας καὶ ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν Βασιλόπιτταν πρὸς τοὺς παρισταμένους, εὐχηθεὶς κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐπὶ τῷ ἀρξαμένῳ νέῳ ἔτει.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς ταύτης παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν ὀργανωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Δήμου Κυρηνείας καὶ ηὐλόγησε καὶ διένειμεν τὴν βασιλόπιτταν, προσφωνήσας ὡσαύτως τὴν ἐκδήλωσιν ταύτην διὰ θερμῶν πατρικῶν λόγων καὶ εὐχῶν ἐπὶ τῷ ἀνατείλαντι ἔτει. 
Τὸ ἑσπέρας συγχοροστάτησε εἰς τὸν πανηγυρικὸν Αρχιερατικὸν Ἑσπερινὸν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) Λεμεσοῦ ἐπὶ τοῖς ὁνοματηρίοις τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου εὐχηθεὶς αὐτῷ τὰ εἰκότα.
I. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου