Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Εσπερινός Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τό Σάββατον ἑσπέρας, προσκληθείς, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου, τοῦ Ἐγκλείστου, εἰς τόν συνοικισμόν Ἀνθουπόλεως, Ἐπαρχίας Λευκωσίας, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς θεοσημείας, τῆς θαυμαστῆς διαφυλάξεως, τοῦ Ὁσίου πατρός ἐκ τῆς πτώσεως εἰς τόν κρημνόν, ἐκ τῆς Ἐγκλείστρας αὐτοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος ἐτέλεσεν τήν Λιτήν καί λιτανείαν, ἐν συνεχείᾳ δέ τήν ἀρτοκλασίαν καί ὡμίλησεν πρός τούς πιστούς διά τήν ζωήν τοῦ ὁσίου Νεοφύτου, τήν σχέσιν αὐτοῦ πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα τῆς ἁγίας Γῆς καί τό γεγονός ἐκεῖνο τῆς θεοσημείας, ἀναφερθείς καί εἰς ἓτερα σημεῖα τοῦ Θεοῦ πρός ἂλλους πατέρας καί ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος διευκρίνησεν ὃτι  οἱ ἐνάρετοι πιστοί, γίνονται ἀποδέκται καί μέτοχοι θεοσημείων, ἀλλ ἐπεσήμανεν καί τόν κίνδυνον τῆς πλάνης καί τῆς ἐπηρείας τοῦ Διαβόλου, ὁ ὁποῖος προκειμένου ἳνα παρασύρῃ τούς πιστούς εἰς τήν ἒπαρσιν, μετασχηματίζεται καί ὡς ἂγγελος φωτός, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου