Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Πρώτη του Έτους στην Εξαρχία

Μετά πάσης ἱεροπρεπείας ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, ὁποῖος, εἰς τό τέλος, προέστη καί τῆς Δοξολογίας ἐπί τῷ Νέῳ Ἒτει, ὡς προβλέπει τό Τυπικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.


Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας, Σεβασμιώτατος συνεχάρη καί ηὐχήθη ἀπό καρδίας, «τόν ἀκάματον ἐργάτην τοῦ ἀμπελῶνος Κυρίου, κ. Βάσον Παπαδημητρίου, ἂγοντα τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν, ὁποῖος ἀόκνως, προθύμως καί ἀφιλοκερδῶς ψάλλει εἰς τό ἀναλόγιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας».


Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεγνώσθη Εὐχή τῆς Βασιλόπιττας, κοπή καί διανομή τῆς ὁποίας ἒλαβεν χώραν εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἐξαρχίας, ἒνθα ἀντηλλάγησαν εὐχαί μεταξύ τοῦ Ἐξάρχου καί τῶν πιστῶν καί μεταξύ αὐτῶν, εὐχηθέντες εὐλογημένον παρά Κυρίου τό Νέον Ἒτος 2016.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου