Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Εορτή του Ευαγγελισμού στην Εξαρχία

Μετά πάσης λαμπρότητος καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐτελέσθη ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, δι’ ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου.

Εἰς τό ἱερόν Βῆμα, παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ παρεπιδημῶν εἰς τήν Κύπρον, διά βραχύ τι διάστημα, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, ὁ καί Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου, ὁ ὁποῖος εἰς τό Κοινωνικόν, ἀπηύθυνεν πατρικάς νουθεσίας εἰς τούς πιστούς.

Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος, μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἀνεφέρθη εἰς τήν γενομένην μεγάλην εὐεργεσίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρός τήν ἀνθρωπότητα, διότι μέ τήν ταπείνωσιν καί ὑπακοήν αὐτῆς, μέ τήν ἐν γένει ἀγνήν καί ἂσπιλον βιωτήν αὐτῆς ἒφθασεν εἰς τήν θέωσιν καί ἐδέχθη τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἐπί πλέον ἐτόνισεν ὃτι συνεχίζει τόν σημαντικόν ῥόλον τῆς στοργικῆς αὐτῆς συμπαραστάσεως εἰς πάντας ὃσους τήν ἐπικαλοῦνται, πιστεύοντες εἰς τόν Μονογενῆ αὐτῆς Υἱόν καί τηρούντων τάς ἐντολάς αὐτοῦ.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου