Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Εξαρχία

Ἑωρτάσθη λαμπρῶς ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν μέσῳ πολλῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἠκολούθησαν τήν λιτάνευσιν πέριξ τοῦ Ναοῦ, κρατοῦντες ἀνά χεῖρας ἱεράς Εἰκόνας.

Τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος μετά τήν Λιτανείαν, ἀνέγνωσεν κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀποσπάσματα τοῦ Συνοδικοῦ.

Πρό τῆς Λιτανείας, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς καί ἐξήγησεν ὃτι, ἡ ἀνάγνωσις τῶν κειμένων καί ἡ μνημόνευσις τῶν ὀνομάτων μετά τῶν ἀντιστοίχων ἐπαναλήψεων ὑπό τοῦ ἐκκλησιάσματος, βοηθοῦν τούς πιστούς νά ἀντιληφθοῦν τήν τιμήν, τήν ὁποίαν ἀποδίδει ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία εἰς ὃσους ἐμόχθησαν, διά νά διατηρηθῇ ἀναλλοίωτος καί ἀκαινοτόμητος ἡ Πἰστις ἡμῶν, ἀλλά παραλλήλως νά κατανοήσουν καί τό μέγεθος τῆς ἁμαρτίας καί πτώσεως τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀθετοῦντες τήν παράδοσιν, διαστρεβλώνουν τό νόημα τῆς Πίστεως καί διδάσκουν ἀλλότρια, ἀπό τήν ὀρθήν Διδασκαλίαν, ἐπηρεάζοντες ἂλλους πιστούς, τούς ὁποίους παρασύρουν καί θέτουν οὓτω τούς ἑαυτούς των ἐκτός Ἐκκλησίας καί σωτηρίας. Ὡσαύτως ἐτόνισεν ὃτι πρέπει νά παραμένωμεν σταθεροί εἰς ὃσα ἐδιδάχθημεν καί νά ὑπακούωμεν εἰς τήν φωνήν τῶν ποιμένων, οἱ ὁποῖοι ἀγρυπνοῦν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου, συνελειτούργησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Ἀρέστη καί ὁ Διάκονος Χριστοφόρος Χριστοδούλου.

Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἐξαρχίας, προσεφέρθησαν κεράσματα.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου