Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Η τελετή του Ιερού Νιπτήρος στην Φανερωμένη

Τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τήν Μεγάλην Τετάρτην, 27ην Ἀπριλίου, 2016, τῷ ἑσπέρας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας Φανερωμένης, εἰς τήν Λευκωσίαν, κατόπιν προσκλήσεως τῶν αὐτόθι κληρικῶν καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Εἰς τόν Ναόν, ἐνωρίς συνέρρευσαν εὐλαβεῖς πιστοί, προκειμένου ἳνα μετάσχωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, τό ὁποῖον προηγήθη τῆς τελετῆς καί εὐθύς ἀμέσως πρός παρακολούθησιν τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος. 
Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, γονυπετής, ἒπλυνεν τούς πόδας δώδεκα ἐνοριτῶν, εἰς ἀναπαράστασιν τῆς ταπεινώσεως τοῦ Κυρίου ἐνώπιον τῶν μαθητῶν.

Ἡ κατανυκτική τελετή, συνεκίνησεν βαθύτατα τούς παρευρεθέντας, τόσον ἐκ τῶν ψαλλομένων ὓμνων, ὃσον καί ἐκ τῶν διαλόγων τῶν ὑποδυομένων τούς Ἀποστόλους μετά τοῦ Ἀρχιερέως, καθημένου εἰς τύπον Χριστοῦ.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου