Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Εσπερινός Αγίου Λαζάρου στην Παρεκκλησιά

Κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς τήν κωμόπολιν Παρεκκλησιά, Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, ἐχοροστάτησεν τήν Παρασκευήν, 22αν Ἀπριλίου, 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, προσκληθείς ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καί ἂγοντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου.
Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ πρός τούς εὐσεβεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι συνέρρευσαν διά τόν ἑορτασμόν, ἀνεφέρθη εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου καί τά σωτήρια μηνύματα αὐτῆς.
Εἰς τήν ἀκολουθίαν, μετέσχον καί ἓτεροι κληρικοί, τούς ὁποίους ἐδεξιώθη ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος, εἰς τήν ἀνεγερθεῖσαν ὑπό τοῦ ἰδίου εὑρύχωρον αἲθουσαν, μετά τήν παρουσίασιν τοῦ ὁδοιπορικοῦ αὐτοῦ, μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν.
Οἱ παρευρεθέντες, ηὐχήθησαν τῷ ἑορτάζοντι Ἀρχιμανδρ. Λαζάρῳ προεορτίως, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου