Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Κυριακή των Βαΐων στην Εξαρχία

Μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἡ θριαμβευτική εἲσοδος τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τήν Κυριακήν, 24ην Ἀπριλίου, 2016, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου, ηὐλόγησεν τά βαΐα καί τούς κλάδους ἐλαιῶν, κατά τήν τοπικήν παράδοσιν καί ἀκολούθως, προέστη τῆς λιτανείας πέριξ τοῦ Ναοῦ.


Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, ἡ Ἐξαρχία ἐδεξιώθη τούς πιστούς καί διετέθησαν πασχαλινά ἀναμνηστικά διά τούς ἐνδιαφερομένους.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου