Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως στην Εξαρχία

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί προσέλευσιν πολλῶν πιστῶν, ἑωρτάσθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, δι’ ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου.


Εἰς τό κήρυγμά του, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη εἰς τήν ζωογονοῦσαν δύναμιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ διά τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται τήν περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς τό στάδιον τῆς ἐγκρατείας καί τῆς προσευχῆς καί παρώτρυνεν τούς πιστούς νά συνεχίσουν τήν πνευματικήν καί φυσικήν αὐτήν προσπάθειαν, διά νά βιώσουν ἐντονώτερον τά πάθη τοῦ Κυρίου, τήν ἑκούσιον Αὐτοῦ σταύρωσιν, τόν ἐνταφιασμόν καί τήν ἒνδοξον Αὐτοῦ Ἀνάστασιν διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν.


Εἰς τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ἐγένετο ἡ εἲσοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ τοποθέτησις Αὐτοῦ εἰς τό κέντρον τοῦ Ναοῦ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου, μετά τήν ὁποίαν, οἱ πιστοί εὐλαβῶς προσεκύνησαν τόν Τίμιον Σταυρόν καί ἒλαβον, ὡς εὐλογίαν ἂνθη καί βασιλικόν.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου