Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Μνημόσυνο Ζαχαρία Ραπτόπουλου

Τήν Κυριακήν, 17ην Ἀπριλίου, 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Μέσα Γειτονιᾶς-Λεμεσοῦ, ἒνθα τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Ἀθανασίου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργησάντων τῶν Πρωθιερέως π. Μιχαήλ Μιχαήλ καί τῶν Διακόνων Γεωργίου καί Χριστοφόρου.


Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσεν, κατά πρόσκλησιν τῶν οἰκείων, τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ θεολόγου καί ἱεροκήρυκος Ζαχαρίου Ραπτοπούλου, συγγραφέως καί φίλου τῶν Ἁγίων Τόπων, τήν εὐσέβειαν καί προσφοράν τοῦ ὁποίου ἐξῆρεν ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου Τάφου ἐπί τοῦ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος.


Μετά τήν ἀκολουθίαν, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπεσκέφθη τήν οἰκίαν τοῦ κ. Φιλίππου Ραπτοπούλου, υἱοῦ τοῦ ἀειμνήστου Ζαχαρίου, ἐτέλεσεν ἁγιασμόν καί ἐδέχθη τήν φιλοξενίαν αὐτοῦ.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου