Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

«Ο Σταυρός αποτελεί σύμβολο πάθους, αλλά και σύμβολο ελπίδας Αναστάσεως»

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν 1ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι. Ἀκολούθως ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν δοξολογίαν επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Ἀγώνα τοῦ 1955-59 εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸν Ναὸν.
Τὴν Κυριακὴν 03ην Ἀπριλίου, Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

Μετὰ τοῦ Πανιερωτάτου συνελειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ ἔντιμος κ. Χριστάκης Μελετιές, κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιᾶς, ὁ κ. Ἀνδρέας Ἀθανασίου, κοινοτάρχης Μύρτου καὶ πλῆθος πιστῶν.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Πανιερώτατος ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τονίσας ὅτι ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἀπὸ σύμβολο ἀτιμίας καὶ τιμωρίας μετεβλήθη σὲ σύμβολο ζωῆς, ἐλπίδας καὶ ἁγιασμοῦ.
Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς κατὰ τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινόν.
Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου