Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Πανηγυρικός Εσπερινός στα Λεύκαρα

Κατόπιν ἀναθέσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τό Σάββατον, 2αν Ἀπριλίου, 2016, μετέβη εἰς Λεύκαρα καί ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Σεβασμιώτατος, ὡμίλησεν δεόντως πρός τούς εὐαρίθμους πιστούς, οἱ ὁποῖοι συνέρρευσαν πανταχόθεν διά τήν ἑορτήν καί ἀνέδειξεν τήν σημασίαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν ζωήν τῶν χριστιανῶν, ὡς ὃπλου μέ ἀκαταμάχητον δύναμιν κατά τῶν δαιμόνων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν περίοδον τῆς πνευματικῆς ἀσκήσεως τῶν πιστῶν, παρεμβάλουν μύρια ἐμπόδια, μέ σκοπόν ἳνα ἀποπροσανατολίσουν αὐτούς καί ἀπομακρύνουν ἐκ τοῦ στόχου τῆς σωτηρίας αὐτῶν. 

κάλεσεν δέ ἃπαντας ὃπως, τῇ δυνάμει τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐκπληρώσουν ἀπαρεγκλήτως τάς θρησκευτικάς αὐτῶν ὑποχρεώσεις καί μετάσχουν εἰς τά πάθη τοῦ Κυρίου, ἐξαγνισμένοι διά τῆς μετανοίας καί τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἠγήθη τῆς ἱερᾶς Λιτανείας τοῦ τιμαλφοῦς Τιμίου Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος φυλάσσεται εἰς τόν Ναόν καί ηὐλογησεν τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου