Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Η μεταφορά και διανομή του Αγίου Φωτός στην Κύπρο

Διά τρίτον συνεχές ἒτος διοργανοῦται ὑπό τῆς Ἐξαρχίας, ἡ μεταφορά τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ, τό ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μέ ἀπ’ εὐθείας ἰδιωτικήν πτῆσιν, χάριν εἰς τήν εὐσεβῆ διάθεσιν τοῦ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους ὑπό τοῦ κ. Μιχαήλ Κουζοβλιώφ.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τήν Μεγάλην Παρασκευήν, 29ην Ἀπριλίου, 2016, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Διακόνου Χριστοφόρου καί φίλων τῆς Ἐξαρχίας, μετέβη μετά τῆς οἰκογενείας Κουζοβλιώφ εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν καί ἐπέστρεψεν τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, κομίσας τό Ἃγιον Φῶς, τό ὁποῖον παρελήφθη ὑπό τοῦ Μακριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄.

Εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος ἐπεφυλάχθη ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἁμύνης κ. Χριστοφόρου Φωκαΐδου, τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΦ κ. Μπασιακούλη, ἐκπροσώπου τοῦ Δήμου Λάρνακος καί Δημάρχων τῶν γύρω περιοχῶν, βουλευτῶν, κληρικῶν καί πιστῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος, ἐκ μέρους τῆς Ἐξαρχίας, ηὐχαρίστησεν τόν κ. Κουζοβλίωφ καί πάντας τούς φορεῖς, οἱ ὁποῖοι συνέβαλον καί ἐφέτος εἰς τήν μεταφοράν, τήν ὑποδοχήν καί τήν διανομήν τοῦ ἁγίου Φωτός.

Κατά τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ, εἰς τήν αἲθουσαν VIP τοῦ ἀεροδρομίου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου, ἐτόνισεν τήν ἂφιξιν τοῦ ἁγίου Φωτός, ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν διά τήν Μεγαλόνησον καί ἐπήνεσεν τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Μητροπολίτοου κ. Τιμοθέου καί τήν συμβολήν τοῦ κ. Κουζοβλιώβ.

Ἐν συνεχείᾳ ἐσχηματίσθη αὐτοκινητοπομπή, πρός τήν Λευκωσίαν, προπορευομένων ὀχημάτων τῆς ἀστυνομίας καί Μοτοσυκλετιστῶν, περί τόν Μητροπολίτην κ. Τιμόθεον, ὁ ὁποῖος μετέφερεν τό Ἃγιον Φῶς κατευθύνθησαν δέ εἰς τό συγκρότημα τῆς Ἐξαρχίας, ἒνθα ἀνέμενον κληρικοί καί πλῆθος πιστῶν, προκειμένου ἳνα παραλάβουν τό ἃγιον Φῶς. Ἐψάλη τό «Φῶς ἱλαρόν» καί τό «Δεῦτε λάβετε Φῶς» καί ἐγένετο δέησις.

Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου