Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Ακολουθία των Παθών στην Μητρόπολη Κυρηνείας

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν Μεγάλην Τετάρτην τὸ πρωίν εὐρίσκετο συμπροσευχόμενος ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατὰ τὴν τὲλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιάν. 
Τὸ ἑσπέρας εὐρίσκετο συμπροσευχόμενος ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατὰ τὴν τὲλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καὶ ἀκολούθως ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸν Ναόν. 
Τὴν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸν Ναόν. 
Τὸ ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι.
Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου