Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Αγρυπνία και αναχώρηση «Αγιοταφίτισσας»

Συγκινητική ὑπῆρξεν ἡ ἀνταπόκρισις τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, εἰς τήν παραμονήν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς «Ἁγιοταφιτίσσης», εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου. Τόσον εἰς τάς τελουμένας καθημερινῶς, πρό αὐτῆς παρακλήσεις, ὃσον καί εἰς τήν ἀγρυπνίαν, ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν τήν 17ην, πρός 18ην Μαΐου, προσῆλθον ἀθρόως οἱ πιστοί μετά πολλῆς εὐλαβείας καί κατανύξεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐλειτούργησεν μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου καί ἐπήνεσεν τούς πιστούς διά τήν εὐλάβειαν αὐτῶν πρός τό πρόσωπον τῆς Παναγίας καί ἰδιαιτέρως τήν Εἰκόνα αὐτῆς, τοῦ Ἁγίου Τάφου.


Τήν Τετάρτην, 18ην Μαΐου, περί ὣραν 16:00, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας ἐτελέσθη δέησις, μετά τήν ὁποίαν ὁ Σεβασμιώτατος ηὐχήθη ὃπως ἡ Παναγία σκέπῃ καί περιφρουροῖ τήν Μεγαλόνησον καί τούς κατοίκους αὐτῆς, ἰδίως τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν, ἡ ὁποία τάς ἡμέρας ταύτας ἐπιδίδεται εἰς τάς ἐξετάσεις.

Ἐν συνεχείᾳ, τήν Εἰκόνα συνώδευσεν εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, ἒνθεν ἀεροπορικῶς ἐπεστράφη εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰς τήν οἰκίαν θέσιν αὐτῆς, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου