Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Εσπερινός της Αγάπης στην Μητρόπολη Κυρηνείας

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν Κυριακή τοῦ Πάσχα ἐχοροστάτησεν, περὶ τὴν 10ην πρωινήν, κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καὶ προέστη τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Μάμμαρι.
Κατὰ τὴν τάξιν ἐνεδύθη ἅπασαν τὴν ἀρχιερατικὴν αὐτοῦ στολὴν, ἀναγινωσκομένης τῆς Θ΄ τοῦ Πάσχα, εἰς τὸν παλαιὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ ἀκολούθως ἐν πομπῇ μετέβησαν εἰς τὸν παρακείμενον νεόδμητον Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἔνθα ἐτελέσθη ἡ πανηγυρικὴ ἀκολουθία. 
Τὴν μεσημβρίαν ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης εἰς τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικό Ναὸ Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιά, μεθ’ ἁπάντων τῶν κληρικῶν τῆς νέας ἀρχιερατικῆς περιφερείας Κοκκινοτριμιθιᾶς – Μάμμαρι.
Κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν ἀνεγνώσθη τὸ Εὐαγγέλιον εἰς πλείστας γλώσσας, μεταξύ αὐτῶν ἑλληνιστὶ, ἀγγλιστί, γαλλιστί, ἰταλιστί κ.α. Ἀκολούθως ἐτελέσθη ἡ Ἱερὰ Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ.
Παρέστησαν ὁ ἔντιμος κ. Ἀνδρέας Λουκᾶ, ἀναπληρωτής Ἔπαρχος Κυρηνείας, ὁ ἔντιμος κ. Χριστόφορος Μελετιές, κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιᾶς και πλῆθος πιστῶν μεθ’ οὕς ὁ Πανιερώτατος ἀντήλλαξεν ἑορτίους εὐχὰς μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου