Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Συλλείτουργο στην Μονή Μαχαιρά

Προσκεκλημένος τοῦ Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τήν 24ην πρός 25ην Μαΐου, μετέβη εἰς τήν Μονήν, ἒνθα διηνυκτέρευσεν καί τήν πρωΐαν προέστη τῆς πανηγύρεως τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν αὐτόθι ὁσιωτάτων πατέρων.


Μετά τήν Ἀκολουθίαν, παρετέθη Τράπεζα, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθισεν ὁ Μητροπολίτης Βόστρων μετά τῆς συνοδείας ἀυτοῦ καί εἰς τό Συνοδικόν, ἐμοιράσθη μέ τούς πατέρας τάς ἐμπειρίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ προσκυνήματος τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς «Ἁγιοταφιτίσσης»  εἰς τήν Λευκωσίαν καί τήν μεταφοράν αὐτῆς.

Ὁ Καθηγούμενος, Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος, εἰς ἒκφρασιν τιμῆς, ἐπέδωσεν εἰς τόν Μητροπολίτην κ. Τιμόθεον μίαν πλήρη Ἀρχιερατικήν στολήν. Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερεν εἰς τόν Θεοφιλέστατον Καθηγούμενον, ἓν δίπτυχον εἰκόνων τῆς Ἀναλήψεως καί τοῦ ἁγίου Φιλουμένου.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου