Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Πάσχα στην Εξαρχία

Μετ’ ἰδιαιτέρας  λαμπρότητος καί βαθείας ἱεροπρεπείας, κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν προαύλιον χῶρον τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τήν Λευκωσίαν καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὂρθρος καί ἡ Ἀναστάσιμος θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν, ὁ ὁποῖος ἦτο κατάμεστος πιστῶν.Τῆς τελετῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἒχοντος συλλειτουργούς τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαον Ἀρέστη καί τόν Διάκονον Χριστοφόρον.Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος, ηὐλόγησεν τά ὠά καί προσεκάλεσεν ἃπαντας εἰς τήν «Ἀγάπην», διά τήν παραδοσιακήν «αὐγολέμονην» καί τό τσούγκρισμα τῶν αὐγῶν, ἡ ὁποία προσεφέρθη εἰς τό προαύλιον τῆς Ἐξαρχίας, μέ τήν ἀγάπην καί συμβολήν πολλῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὡς καί τήν ἀκούραστην προσφοράν τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐξαρχίας.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου