Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ετήσιο μνημόσυνο π. Ευέλθοντος στο Παραλίμνι

Τήν Κυριακήν, 26ην Ἰουνίου, 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, μετέβη εἰς Παραλίμνην, ἒνθα ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐν συνεχείᾳ, τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου π. Εὐέλθοντος Παπαευέλθοντος.

Εἰς τήν Λειτουργίαν, ἒλαβον μέρος οἱ Ἀρχιμανδρῖται Γεννάδιος, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου, Μοναγρίου, οἱ Πρεσβύτεροι Πολύβιος, Ἀνδρέας, Ἀναστάσιος, Σπυρίδων, Ἀνδρέας, Πολύβιος καί ὁ Διάκονος Χριστόδουλος.


Εἰς τό κήρυγμά του, διά τούς Ἁγίους Πάντας, ὁ Μητροπολίτης, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀγάπην αὐτῶν πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τό κοινόν χαρακτηριστικόν πάντων τῶν Ἁγίων, ὃλων τῶν ἐποχῶν, τό χρέος τῶν χριστιανῶν, ἳνα μιμοῦνται τήν ζωήν αὐτῶν καί τήν προσπάθειαν τήν ὁποίαν δέον ὃπως καταβάλουν, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, διά νά καταστοῦν ἃγιοι, συμφώνως πρός τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου «ἃγιοι γίνεσθε». Ἀκολούθως ἀνεφέρθη εἰς τήν ὑποδειγματικήν προσφοράν ἀγάπης τοῦ π. Εὐέλθοντος καί ἐξέφρασεν τήν εὐχήν, ὃπως ἀναπαύηται μετά τῶν Δικαίων καί τῶν Ἁγίων εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

Ἐτελέσθη Τρισάγιον εἰς τόν τάφον τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως καί ἠκολούθησεν πρωϊνόν, εἰς τό ὑπ’ αὑτοῦ ἱδρυθέν ΚΕ.Π.Α., μετά τό ὁποῖον, ἡ οἰκογένεια παρέθεσεν γεῦμα, εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κ. Δημητρίου Παπαευέλθοντος. 
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου