Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Πανήγυρις Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, προέστη τῆς πανηγύρεως τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τῆς Ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τήν Μονήν, ἀπό τό ἑσπέρας τῆς 23ης Ἰουνίου, ἓως τῆς 3:00ης πρωϊνῆς ὣρας τῆς 24ης.

Ὁ Μητροπολίτης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἑσπερινόν καί εἰς τόν Ὂρθρον, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργησάντων τοῦ Καθηγουμένου π. Παϊσίου, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Σιλουανοῦ (τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ), Ἱερομονάχου Δανιἠλ, (τῆς Μονῆς Σύμβουλα) τῶν Ἱερομονάχων ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καί τῶν διά τήν πανήγυριν προσελθόντων Ἱερέων καί Διακόνων.

Εἰς τήν ἀγρυπνίαν ἐκκλησιάσθησαν ἀρκετοί πιστοί, τούς ὁποίους ἐδεξιώθη ὁ Καθηγούμενος μετά τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, εἰς κοινήν ἑόρτιον τράπεζαν, τήν ὁποίαν ηὐλόγησεν ὁ Σεβασμιώτατος.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου