Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Εσπερινός Αγίων Πάντων στην Μακεδονίτισσα

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τό Σάββατον, 25ην Ἰουνίου, 2016, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς Μακεδονίτισσαν, ἡγήθη τῆς Λιτανείας τῆς Λιτῆς καί ὡμίλησεν διά τούς ἀγῶνας τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἐστερήθησαν τά ἐγκόσμια διά νά ἀπολαύσουν τά οὐράνια καί ἐκάλεσεν τούς πιστούς, νά ἒχουν σταθεράν πίστιν καί νά ὁμολογοῦν εἰς τήν σύγχρονον καί προκλητικήν κοινωνίαν Χριστόν, ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα, ἳνα τύχωσι ζωῆς αἰωνίου.

Τόν Σεβασμιώτατον ἐπλαισίωναν εἰς τήν ἀκολουθίαν, οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ π. Κωνσταντῖνος καί π. Ξάνθος, οἱ ὁποῖοι, μετά ταύτην, εἰς τήν παρακειμένην αἲθουσαν, προσέφεραν εἰς τόν Σεβασμιώτατον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ κεράσματα.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου