Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας στον Στρόβολο

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν Κυριακὴν 05ην Ἰουνίου, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Σταυροῦ Στροβόλου, προσκληθεὶς ὑπὸ τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐλεύσεως τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Πανιερώτατος ὡμίλησεν πρὸς τοὺς πιστοὺς διὰ τὰ μηνύματα ἐκ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τοῦ Τυφλοῦ ἔχοντας ὡς στόχον νὰ βλέπουμε ὄχι μόνο μὲ τὰ μάτια τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ πνευματικὰ μάτια, τὰ μάτια τῆς ψυχῆς.

Τέλος, ηὐχαρίστησεν τοῦς ἐφημερίους καὶ τὴν ἐνοριακὴν ἐπιτροπὴν ἀλλὰ καὶ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον διὰ τὴν ἄδειαν καὶ εύλογίαν.
Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου