Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Εσπερινός Αγίου Σίλα στον Ύψωνα

Τήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Σίλα, (29-30/ Ἰουλίου), ἐτέλεσεν ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπαιθρίως, εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁμωνύμου ἀρχαίας ἱερᾶς Μονῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ καί ἐν συνεργασίᾳ μετ’ αὐτῆς.

Ἡ Μονή αὒτη, διετέλεσεν εἰς τό παρελθόν Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου καί σήμερον εὑρίσκεται ὑπό τόν ἒλεγχον τοῦ Δήμου Ὓψωνος, ὁ ὁποῖος καί συμμετέχει κατ’ ἒτος εἰς τήν προετοιμασίαν τῆς ὑποδομῆς διά τόν ἑορτασμόν. Ἡ πρωτοβουλία τῆς πανηγύρεως, ἀνήκει εἰς τόν Ἒξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, ὁ ὁποῖος καθιέρωσεν τήν τελετήν ταύτην, ἀπό τινων ἐτῶν, τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Ἀθανασίου.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον μετέσχον οἱ Πρεσβύτεροι π. Φειδίας Ἐλπιδοφόρου, π. Νικόλαος Ἀρέστης, π. Σταῦρος Κασίνης καί ὁ Διάκονος Χριστοφόρος Χριστοδούλου.

«Ὑπάρχουν ἱστορικοί καί ἀναλλοίωτοι δεσμοί τῶν εὐλαβῶν Κυπρίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν μετά τῶν Ἁγίων Τόπων καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν πατέρων», ἐτόνισεν εἰς τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ πρός τούς συγκεντρωθέντας πολυπληθεῖς προσκυνητάς, ὁ Σεβασμιώτατος, «καί πολλάκις, ἡ ἀγάπη αὐτῶν πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ὢθησεν τούς πιστούς εἰς τό παρελθόν, νά ἀφιερώσουν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, κτηματικές ἐκτάσεις καί Ἱερές Μονές, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σίλα, ἡ ὁποία, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, ἐγκατελήφθη εἰς τήν φθοράν τοῦ χρόνου καί μετεμορφώθη εἰς ἐρείπια» καί ἐσυνέχισεν, «Ἀφουγκραζόμεθα τάς δεήσεις καί ἱκεσίας τῶν ἐνταῦθα ἀσκησάντων πατέρων καί πιστεύομεν ὃτι, ὁ τόπος οὗτος, ἒστω καί ἐρειπωμένος, παραμένει σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς εὐσεβείας αὐτῶν καί χῶρος ἱερός, ἐφ’ ὃσον ἒχει ποτισθῆ μέ τά δάκρυα μετανοίας καί τόν ἱδρῶτα τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἐθεώρησαν εὐλογίαν, ὃπως ἡ Μονή, λειτουργῇ ὡς Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου». 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη εἰς τόν βίον τοῦ Ἁγίου Σίλα, ἐξέφρασεν εὐχαριστίας πρός τόν Δήμαρχον Ὓψωνος, τούς διοργανωτάς καί συμμετέχοντας εἰς τήν ἀκολουθίαν καί ηὐχήθη διά τήν περαιτέρω θρησκευτικήν ἀναβάθμισιν τῆς Μονῆς.

Σημειωθήτω, ὃτι ἡ Ἐξαρχία, ἐκάλυψεν τήν δαπάνην τοῦ καθαρισμοῦ καί τόν εὐπρεπισμόν τοῦ πέριξ Ἀρχαιολογικοῦ χώρου καί διοργάνωσεν προσκυνηματικήν ἐκδρομήν ἐκ Λευκωσίας, ὑπό τόν ἐφημέριον τῆς Ἐξαρχίας, π. Νικόλαον Ἀρέστην διά τήν πανήγυριν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον φίλοι καί ἐκκλησιαζόμενοι εἰς τήν Ἐξαρχίαν.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Πανήγυρις νοσοκομειακού παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Την 28η Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την Αγία Ειρήνη ηγουμένη της μονής του Χρυσοβαλάντου. Κατά την ημέρα αυτή πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της Αγίας το οποίο βρίσκεται στον περίβολο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Στον Εσπερινό, την παραμονή της εορτής, χοροστάτησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος με τη συμμετοχή των ιερέων που διακονούν στο Νοσοκομείο. Μεταξύ των πιστών που προσήλθαν στον εσπερινό ήταν ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Την ημέρα της εορτής τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμαθούντος κ. Νικολάου.

Το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης αποτελεί καταφύγιο παραμυθίας και προσευχής για τους ασθενείς του νοσοκομείου.
Ι. Μ. Λεμεσού

Χειροτονία νέου διακόνου στην Μητρόπολη Μόρφου

Με πανηγυρική λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια εορτάστηκε,  την Τετάρτη,  27 Ιουλίου 2016, η μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμονος στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα ιερό ναό στην Κακοπετριά και συνάμα τελέστηκε η εις διάκονον χειροτονία του Θωμά Παπαστεργίου. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Μητροπόλεώς μας και με την αθρόα συμμετοχή των πιστών.
Ο νεοχειροτονηθείς διάκονος πατήρ Θωμάς Παπαστεργίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι έγγαμος με δύο τέκνα και κατάγεται από την Καρίτσα Πιερίας.
Ο πατήρ Θωμάς στον χειροτονητήριο λόγο του αρχικά μίλησε για τον λόγο που αισθάνθηκε την ανάγκη να ιερωθεί, στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο και τα άτομα που τον στηρίζουν και τέλος έκανε νύξη για τη σημερινή πραγματικότητα:
«Ανατράφηκα σε ένα σπίτι όπου η αγάπη για το βιβλίο, τις τέχνες και τα γράμματα μού δόθηκε απλόχερα, και ακόμα περισσότερο η αγάπη για την Eκκλησία. Οι γονείς μου Αστέριος και Ελένη, κληροδότησαν σε μένα και στην αδελφή μου Μαρίνα αρχές και ηθικές αξίες και τους ευχαριστώ.
Μεγαλώνοντας σιγά-σιγά αντιμετώπισα την σκληρή πραγματικότητα του κόσμου της φθοράς, την έλλειψη νοήματος ζωής, τις αρρώστιες και τον θάνατο, τις αποτυχίες και τον  φθόνο. Στα πολλά ερωτήματα ομολογώ δεν έβρισκα απάντηση και όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή της ερώτησης “μετά το λύκειο τι;’’ καρποφόρησε ο σπόρος που έσπειρε η μακαριστή γιαγιά μου Μαρία που μου έμαθε ανάγνωση από την Αγία Γραφή, πριν καν ξεκινήσω το σχολείο, και ο σεβαστός ιερέας του χωριού μου, Καρίτσας Πιερίας, πατέρας Κωνσταντίνος, μαζί με τον Μητροπολίτη πρ. Κίτρους Αγαθόνικο καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων, και οδηγήθηκα στην επιλογή της ιερής επιστήμης της θεολογίας, μιας και είχε αυτό που αναζητούσα εσχατολογία.
Στη θεολογική σχολή του Α.Π.Θ. είχα τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω φωτισμένους και σεβαστούς καθηγητές, πατέρες και γέροντες, με συχνές επισκέψεις στο Άγιον Όρος. Τους ευχαριστώ όλους και τους ευγνωμονώ.
Εκεί είχα τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω τη σύζυγό μου Χρυσούλα την οποία ευχαριστώ για την αγάπη και την υπομονή της, για τα δύο πολύφωτα αστέρια που μου χάρισε και για το ότι από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε στήριξε την απόφασή μου εισέλθω στις τάξεις της ιεροσύνης. Εύχομαι η Παναγία να τη φωτίζει και να είναι δίπλα μου σε κάθε θεάρεστη πράξη μου.
Εκεί επίσης γνώρισα και τον φίλο μου Θανάση, τον παπα-Θανάση της ενορίας μας, μαζί με την πρεσβυτέρα Μαρία. Τους ευχαριστώ για την αγάπη τους, τη φιλία τους και πολύ περισσότερο γιατί όταν ήρθα γαμήλιο ταξίδι με τη σύζυγό μου στην Κύπρο με έφεραν να δω την όμορφη Κοιλάδα της Σολέας και την Κακοπετρία και να σκεφτώ ότι “τα πάντα εν σοφία εποίησε”. Τους ευχαριστώ που με έφεραν στην πόρτα σας Πανιερώτατε και με συνέδεσαν μαζί σας αλλά και με τον πνευματικό μου, π. Χριστόφορο που πάντα με αφουγκράζεται και με συμβουλεύει.
Πανιερώτατε επιτρέψετε μου να έρθω στο σήμερα. Γνωρίζω πως οι εποχές είναι δύσκολες. Δεν είναι λίγοι οι συνάνθρωποί μας που είχαν ξεκοπεί από την παράδοση και την Εκκλησία και πορεύονται στο άγνωστο και στην ματαιότητα, όπως οι τυφλοί στο σκοτάδι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, επικρατεί έξαρση του μίσους και του φανατισμού και η παγκοσμιοποίηση το μόνο που κατάφερε να παγκοσμιοποιήσει είναι τον φόβο. Εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα και ίσως είστε από τους λίγους ιεράρχες στην Ορθοδοξία, οι οποίοι μελετάτε και έχετε συναναστραφεί με σύγχρονους αγίους.  Είμαι βέβαιος πως πολλοί συνάνθρωποί μας θα αναζητήσουν το νόημα της ζωής μέσα στην ομίχλη των προβλημάτων για αυτό και επιθυμώ να εργαστώ στον αμπελώνα του Κυρίου. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, ζητώ την ευχή σας και σιωπώ.»
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος,  νουθετώντας τον νέο διάκονο, τόνισε τη σημασία της μνημόνευσης των ονομάτων, τη θεία φώτιση, τη μετάνοια και αναφέρθηκε στα θαυμαστά γεγονότα που θα ακολουθήσουν:
«Πατέρες μου, αρτιγέννητε και ευλαβέστατε ιεροδιάκονε Θωμά, λαέ του Θεού περιούσιε, σήμερα που εορτάζει η Κακοπετριά τον μεγαλομάρτυρά της άγιο Παντελεήμονα τον ιαματικό, σήμερα που έχουμε αυτή την λαμπρά πανήγυρη ενός εκ των μεγαλύτερων αγίων Αναργύρων  συνέπεσε και η χειροτονία του μόλις προ ολίγου χειροτονηθέντος πατρός Θωμά.
Αγαπητέ ιεροδιάκονε Θωμά, η χειροτονία σου ήρθε να προσθέσει χαρά εις την χαρά της πανηγύρεως, ευλογία στην  ευλογημένη θεία Λειτουργία. Δοξάζουμε τα μεγάλα και θαυμάσια μυστήρια του Θεού, που  εσύ ένα καλός άνθρωπος από την Πιερία μαζί με την αγαπητή σου διακόνισσα Χρυσούλα ήρθατε στην ωραιότατη κοιλάδα της Σολέας, κι αγαπήσατε πρώτον τον τόπο, κι ο τόπος μίλησε. Αλλά το έδαφος προετοίμασε ο πρωτινός σου παππούς παπα-Αστέριος, κι αυτό που προσευχόταν εις τους  ουρανούς ο ίδιος το είδαμε σήμερα εμείς επί της γης.
Κάποτε ευρισκόμενος εις το Άγιον Όρος συνάντησα έναν άνθρωπο του Θεού – τότε ήμουν φοιτητής της Νομικής – λέγοντάς του ότι “σκέπτομαι να γίνω απλός μοναχός και όχι ιερομόναχος που όλοι με προτρέπουν∙ ακόμα και ο γερο-Ιάκωβος στην Εύβοια μού λέει ότι θα γίνω και επίσκοπος στον τόπο της γεννήσεώς μου”.  Και μου απάντησε το εξής: “Δεν είναι μόνον τι σου είπαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, είναι και το τι βλέπω στον ουρανό. Βλέπω στον ουρανό να έχεις μέσα στη γενιά της μάνας σου ιδιαίτερα πολλούς ιερείς και ιερομονάχους οι οποίοι εύχονται  να έχουν στα επίγεια θυσιαστήρια έναν ιερέα να τους μνημονεύει.  Εσύ θα είσαι αυτός που θα το κάνει. Θα πεις της γραίας μάνας σου να σου πει όλα τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, των ιερέων και των ιερομονάχων να τα γράψεις  και να τα μνημονεύεις, διότι οι προσευχές του ουρανού επηρεάζουν τους ανθρώπους όταν είναι δίκαιοι που τις επιτελούν, τους αλλοιώνουν θετικά και τους προαγάγουν εις την αρετή”.
Το ίδιο κι εσύ διάκο, να μνημονεύεις τον πρωτινό παππού σου παπα-Αστέριο, αλλά και τους Μικρασιάτες ιερείς πρόγονους της ευλαβεστάτης  διακόνισσάς σου Χρυσούλλας, που με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι κατάγεται από τη Μικρά Ασία, από την ευλογημένη Προύσα που σήμερα είναι τουρκική και αύριο Ορθόδοξη, ρωμαίικη και ελληνική! Κουβαλάτε πολύ βαρειά καταγωγή, αλλά και μεγάλη ευλογία.  Το βάρος αυτό  θα το καταλάβετε αργότερα όταν φτάσετε πενήντα ετών!
Θυμάμαι την αγιασμένη μάνα μου που μου έλεγε ‘’γιε μου ο νους κατεβαίνει με την ηλικία’’. Κι όταν τη ρώτησα ‘’ποιά ηλικία μανά;’’ Μου απάντησε στα πενήντα. Τώρα αγαπητέ μου διάκο είσαι στα 35 σου χρόνια!  Απόλαυσε τη χαρά της διακονίας σου! Αυτά τα δύο χρόνια που θα είσαι στην ευλογημένη κοινότητα της Κακοπετριάς. Ύστερα με τη φώτιση του Θεού θα δούμε ποια πλησιόχωρη κοινότητα θα έχει ανάγκη ένα θεολόγο πρεσβύτερο.
Αυτό όμως που από όλα σ’ εσένα μου έκανε εντύπωση είναι η ευθύτητά σου και η καλή σου οικογένεια. θυμάμαι όταν ήρθες να με δεις και να μου εκφράσεις την επιθυμία σου για την ιεροσύνη που σου είπα ‘’αν δεν δω τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου δεν σε χειροτονώ!’’  Η πρώτη κατ΄ οίκον εκκλησία είναι η οικογένεια. Κι άμα ο παπάς κάνει όντως οικογένεια, πέτυχε στην πρώτη του ενορία!
Τώρα ακούστε κυρίως οι νεώτεροι πως οι άνθρωποι πληροφορούνται στην καρδιά τους, πως τους φωτίζει ο Θεός ποια θα είναι η γυναίκα τους, ποια θα είναι η αγάπη τους σ’ αυτήν τη ζωή και στην αιώνια διότι ο καλός γάμος συνεχίζεται και στην αιώνια ζωή. Ο διάκονος Θωμάς μάς διηγήθηκε ότι μια μέρα περπατώντας σε μεγάλη λεωφόρο στη Θεσσαλονίκη είδε απέναντί του τη Χρυσούλα και άκουσε μέσα του ότι ‘’αυτή θα είναι η γυναίκα σου’’ και πήγε με την ευθύτητα που έχει και της είπε “κάτι νιώθω για σένα, θέλεις να πιούμε έναν καφέ;” Και στον πρώτο καφέ της λέει “κοίταξε ακούω μέσα μου ότι εσύ θα είσαι η γυναίκα μου αλλά πριν δημιουργηθεί οποιοδήποτε αίσθημα σού λέω ότι κάποτε θα γίνω παπάς. Δέχεσαι;” ξηγημένα πράγματα από την αρχή και του απαντά “μα η οικογένειά μου ήταν γεμάτη από Mικρασιάτες παπάδες, πώς να πω όχι”. Βλέπετε! Έτσι οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο κάνουν τις επιλογές τους. Ακούν το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά τους να τους μιλά. Έχουν φώτιση δηλαδή.
Εύχομαι αγαπητέ μου πάτερ Θωμά αυτό το γεγονός το θαυμαστό να το καλλιεργήσεις, να έχεις από εδώ και πέρα φώτιση όχι μόνο για τη Χρυσούλα σου και για τα παιδιά σου, τον Αστέριο και τον Λάζαρο με τα ωραία ανατολικά ονόματα. Να έχεις φώτιση και για το αυριανό σου ποίμνιο. Η καρδία σου να σε πληροφορεί, το πνεύμα το άγιο να μιλά μέσα σ΄ αυτή.
Για να μιλήσει το Άγιο Πνεύμα, για να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού μέσα στην καρδιά μας χρειάζεται αγαπητέ μου η μετάνοια. Εύχομαι να έχεις επιμελημένη μετάνοια. Όποιες αμαρτίες έρχονται είτε ως λογισμοί είτε ως επιθυμίες από τον νου ως την καρδιά αμέσως με τη νοερά προσευχή, με τη λογική προσευχή να τις διώχνεις και να κρατείς καθαρή την καρδιά σου και ό,τι παλαιότερο έγινε να το επιμελείσαι, τις ήσυχες και ευάερες νύχτες της Σολιάς!
Προσφέρεται η Σολιά για διαποίμανση ευλογημένων ανθρώπων με βαθειά εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και για προσευχή  που καθαρίζει την καρδιά δια του νοός. Όταν έτσι εργάζεσαι τη νύχτα, το πρωί θα απολαμβάνεις∙ με μια μόνο προϋπόθεση τη νύχτα να μετανοείς και να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους για τα όποια λάθη και πάθη βλέπεις μέσα σου. Έτσι να εργάζεσαι αγαπητέ μου πάτερ Θωμά και η ιεροσύνη σου θα είναι πανηγύρι. Χρειάζεται μετάνοια, προσευχή, προσοχή, υπομονή. Κι όπως είπες εύστοχα η παγκοσμιοποίηση σύντομα θα οδηγηθεί σε μεγάλη ανατροπή, σε μεγάλη ματαίωση. Αυτό που στο τέλος θα γίνει παγκόσμιο δεν θα είναι ο αντίχριστος αλλά ο Χριστός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εσείς οι νέοι παπάδες εάν μαθητεύσετε ταπεινά στους ωριμότερους ευλαβείς μας ιερείς,  θα έχετε μεγάλο δώρο από τον Θεό. Θα είσαστε ιεραπόστολοι σε μια εποχή που όλοι οι λαοί θα ζητούν να μάθουν τι είναι μετάνοια, τι είναι προσευχή. Σκέψου να μην έχεις τίποτα να πεις σ’ αυτά τα μεγάλα ερωτήματα αυριανών ανθρώπων που θα θέλουν να εισέλθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και θα είναι πάρα πολλοί αφού τέτοιο φόβο θα πάρουν από του μεγάλους πολέμους, που ήδη ξεκίνησαν, που θα γονατίσουν μόνο στην αλήθεια της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και αυτή είναι μόνο η Ορθόδοξη πίστη∙ αυτή είναι η πίστη των Αποστόλων, των αγίων μαρτύρων, του αγίου Παντελεήμονα, αυτή η πίστη την οικουμένην εστήριξεν. Εύχομαι και εσένα να σε στηρίξει και εις έτη πολλά και ευλογημένα! Άξια διακονία να έχεις!»
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο νεοχειροτονηθείς διάκονος μοίρασε ως αναμνηστικό δώρο στους πιστούς την εικόνα του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Θωμά και προσφέρθηκε κέρασμα. Ο πατήρ Θωμάς θα διακονεί στην κοινότητα της Κακοπετριάς.
Διάκονος Φοίβος Παναγιώτου - Ι. Μ. Μόρφου

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

2450 ευχαριστώ σε όλους εσάς

Πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά η συναυλία που διοργανώνει η Μητρόπολή μας με την ενορία του Αγίου Μάμαντος Τραχωνίου για τα γεύματα απόρων που προσφέρει.


Η καταξιωμένη στο χώρο της μουσικής Ελεωνόρα Ζουγανέλη εντυπωσίασε τους 1800 και πλέον παρευρισκομένους προσφέροντας τους μια μοναδική μουσική πανδαισία.


2.450 γεύματα αγάπης προσφέρονται καθημερινά στους άπορους συμπολίτες μας από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 2.450 ευχαριστώ σε όλους εσάς που έχετε στηρίξει τη προσπάθεια αυτή της μητροπόλεώς μας. 2.450 ευχαριστώ σε όλους εσάς για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας στο έργο της τοπικής μας Εκκλησίας.
Ι. Μ. Λεμεσού

Ο Μητροπολίτης Βόστρων στο Μενεού

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἑωρτάσθη μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος εἰς τήν Κοινότητα Μενεοῦ, Ἐπαρχίας Λάρνακος, εἰς τόν περικαλῆ καί ὁμώνυμον ἱερόν Ναόν.


Μέ τήν ἀδειαν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου, τῆς πανηγύρεως προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πρωτοπρεσβυτέρων Πέτρου Πέτρου, Παναγιώτου Προδρόμου, τοῦ Οἰκονόμου Κυριακοῦ Γεωργίου καί τοῦ Διακόνου Χριστοφόρου Χριστοδούλου.


Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον καί προέστη τῆς Λιτανείας πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Εξαρχία Παναγίου Τάφου