Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Εξαρχία

Τήν Δευτέραν, 15ην Αὐγούστου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐτελέσθη ἡ πανήγυρις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν πάσῃ λαμπρότητι.


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τήν ὁποίαν μετά τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ, ἒλαβεν χώραν καί ὁ παρεπιδημῶν εἰς τήν Κύπρον, Πρωτοπρεσβύτερος Σέργιος, ἐκ Μόσχας μετά μικρᾶς ὁμάδος ρώσων προσκυνητῶν.


Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, εἰς τό Κοινωνικόν, ὡμίλησεν διά τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου καί ἐτόνισεν ὃτι τό ἀνθρώπινον γένος ὀφείλει εὐγνωμοσύνην εἰς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον διά τήν σημαντικήν συμβολήν Αὐτῆς εἰς τήν ἐνανθρώπισιν τοῦ Θεοῦ Λόγου καί γενικῶς εἰς τό ἒργον τῆς θείας οἰκονομίας διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ἐπεσήμανεν ὃτι ἡ σεπτή Αὐτῆς Κοίμησις καί εἰς οὐρανούς μετάστασις, ἀποτελεῖ τήν βεβαίαν ἐλπίδα ὃτι οἱ πιστοί ἒχομεν πρέσβυραν πρό τοῦ Θρόνου τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ Αὐτῆς.


Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, εἰς τόν προαύλιον χῶρον τῆς Ἐξαρχίας προσεφέρθησαν εἰς τούς πανηγυριστάς διάφορα κεραστικά καί ἀναψυκτικά.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου