Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Η εορτή της Μεταμορφώσεως στην Εξαρχία

Μετ’ ἰδιαιτέρας κατανύξεως ἑωρτάσθη ἡ θεία τοῦ Κυρίου Μεταμόρφωσις εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἑσπερινόν καί ηὐλόγησε τήν Ἀρτοκλασίαν καί τήν ἑπομένην, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν μετά τοῦ ἐφημερίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου.

Κατά τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτόνισεν τήν ἀνάγκην ὃπως ὁ κάθε πιστός καταβάλῃ τήν δέουσαν προσπάθειαν ἳνα μεταμορφώνεται εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας, διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, εἰς ποιοτικῶς πνευματικόν μέλος Της, διά νά ὁμοιάσῃ πρός τόν προπτωτικόν ἂνθρωπον, τόν πλασμένον κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἀνέγνωσε ἐν τῷ τέλει τῆς θείας Λειτουργίας τήν εὐχήν τῆς Σταφυλῆς καί διένειμε ταύτην μετά τό ἀντίδωρον, εἰς εὐλογίαν τῶν πιστῶν.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου