Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Τελετή Εγκωμίων Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Εξαρχία

Εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, κατά τήν ὁποίαν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος καί ηὐλόγησεν τήν ἀρτοκλασίαν.Ἐν συνεχείᾳ, κατά τό Ἱεροσολυμίτικον Τυπικόν, ἒλαβεν χώραν ἡ Τελετή τῶν Ἐγκωμίων τῆς Παναγίας, πέριξ τοῦ εὐτρεπισθέντος Ἐπιταφίου, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ τούς ὓμνους τῶν τριῶν στάσεων, ἒψαλλον πάντες οἱ συναθροισθέντες πιστοί ὁμοῦ μετά τῶν Ἱεροψαλτῶν, συστήσαντες κατανυκτικήν καί συγκινητικήν ἀτμόσφαιραν.Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀκολούθως, περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου Χριστοφόρου Χριστοδούλου, ἠγήθη τῆς λιτανείας τοῦ Ἐπιταφίου, ἐποίησεν δέησιν πρό τοῦ Ναοῦ καί ἀπηύθυνεν εὐχάς πρός τούς ἑορταστάς.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου