Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Εσπερίδα ΕΤΕΚ

Τήν Τρίτην, 30ήν Αγούστου, Σεβασμιώτατος ξαρχος, μετά το Θεοφιλεστάτου πισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, κπροσώπου του Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄, πεδέχθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην εροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ΄ καί τούς συνοδούς ατο, Σεβασμιώτατον ρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. ρίσταρχον, Διάκονον Μάρκον καί τήν πιστημονικήν συνεργάτιδα το Πατριαρχείου εροσολύμων κ. ντωνίαν Μοροπούλου καί κεθεν παντες κατηυθύνθησαν ες τήν ξαρχίαν, νθα κατέλυσαν.

Σκοπός τς πισκέψεως το παρουσία καί χαιρετισμός ατο πρός τήν πιστημονικήν σπερίδα, ποία διωργανώθη ες τόν χρον τς ξαρχίας, πό το πιστημονικο καί Τεχνικο πιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) καί το Τεχνικο πιμελητηρίου λλάδος (ΤΕΕ).

Μακαριώτατος, πεσκέφθη τήν εράν Μονήν Μαχαιρ, νθα τ πιφυλάχθη θερμή ποδοχή πό το Καθηγουμένου, Θεοφιλεστάτου πισκόπου Λήδρας κ. πιφανίου καί τν πατέρων, κολούθως δ’ σχεν συνάντησιν ες τήν ρχιεπισκοπήν, μετά το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, ποος παρέθεσεν καί τράπεζαν πρός τιμήν το Πατριάρχου καί τς Συνοδείας ατο.

Μακαριώτατος συμπροσηυχήθη τήν πομένην, Πέμπτην, κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, ποία τελέσθη ες τόν ερόν Ναόν τς ξαρχίας, τήν πρώτην το κκλησιαστικο τους καί πηυθύνθη μετά πατρικν νουθεσιν πρός τούς προσελθόντας πιστούς.

Τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην ναχωροντα, συνώδευσεν καθηκόντως ες τό εροδρόμιον Λάρνακος, Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος καί κπρόσωπος το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου πίσκοπος κ. Χριστοφόρος. Ες τήν αθουσαν τν πισήμων σχεν συνάντησιν καί μετά το φιχθέντος πουργο μύνης τς λλάδος κ. Καμμένου.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου