Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Πανήγυρις Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα

Εἰς τήν πανήγυριν τοῦ ἑορτάζοντος ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Λευκάρων προσεκλήθη τήν Τρίτην, 13ην Σεπτεμβρίου, 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων, κ. Τιμόθεος, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ἒνθα ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Εἰς τήν ἀκολουθίαν μετέσχον καί πρεσβύτεροι τῶν πέριξ χωρίων, ἐνῶ παρηκολούθησεν αὐτήν πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.


Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ προέβαλε τήν δύναμιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὡς ὃπλον κατά τοῦ Διαβόλου καί τῶν προκλήσεων αὐτοῦ, ἐτόνισεν δέ τήν ἀναγκαιότητα ὃπως ὁ πιστός ἒχει τόν Τίμιον Σταυρόν, ὡς τήν θρησκευτικήν αὐτοῦ ταὐτότητα, διά τῆς ὁποίας, ἐάν ἐπαξίως ἀγωνισθῇ ἐπί τῆς γῆς, θά εἰσέλθῃ εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.


Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτοπρ. π. Χριστομάριος, παρέθεσαν τιμητικόν δεῖπνον, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθισεν ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος καί τό συμμετασχόν εἰς τόν Ἑσπερινόν ἱερατεῖον, ὁ Δήμαρχος Λευκάρων  καί ἂλλοι ἐπίσημοι.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου