Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Σεμινάριο Ορθοδόξων Εκκλησιών Ευρώπης

Τῇ φροντίδι τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, Ἐκπροσώπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἓνωσιν εἰς τάς Βρυξέλλας, τό Σάββατον πρωΐ, 8ην Ὀκτωβρίου, 2016, διωργανώθη εἰς τήν αἲθουσαν τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Σεμινάριον, μέ θέμα: «Ἐλευθερία τῆς Θρησκείας καί τῆς Πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τόν Κόσμον».
Εἰς τό Σεμινάριον προσεκλήθησαν καί τά Πατριαρχεῖα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, εἰς προσωπικόν ἐπίπεδον, τήν Ἐκκλησίαν δέ Ἱεροσολύμων ἐξεπροσώπησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος ἐπαρουσίασεν καί εἰσήγησιν, ἐνῶ τάς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας, Ἀλεξανδρείας, ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἀθηνόδωρος, Ἀντιοχείας, Ρωσίας καί Σερβίας, ἐπίσης ἀνώτεροι κληρικοί τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν.
Τό Σεμινάριον ἐχαιρέτησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος ὁ Β΄, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Κασουλίδης, ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἰς τήν Κύπρον, Εὐρωβουλευταί καί ἂλλοι κληρικοί καί λαϊκοί.
Τήν Κυριακήν, 9ην Ὀκτωβρίου, 2016, πραγματοποιήθηκε ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, εἰς τόν ἱερόν Ναόν ἁγίας Σοφίας Στροβόλου, εἰς τό ὁποῖον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἒλαβεν μέρος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων και μετέσχον οἱ Βελγίου Ἀθηναγόρας (Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως), Τιργοβιστίου Νήφων (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καί ἂλλοι κληρικοί ἐκ Ρωσίας, Σερβίας καί Ρουμανίας.
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παρέθεσεν γεῦμα πρός τιμήν τῶν συμμετασχόντων εἰς τό Σεμινάριον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Μελῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθισεν καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου