Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Εγκαίνια ναού στην Δρομολαξιά

Προσκληθείς ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τήν Παρασκευήν πρός Σάββατον, 21ην πρός 22αν Ὀκτωβρίου, 2016, μετέσχε τῆς ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τήν Δρομολαξιάν, προκειμένου ἳνα ἐγκαινιασθῇ ὁ νεόδμητος παμμεγέθης Ναός πρός τιμήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.


Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἑσπερινόν καί τόν Ὂρθρον καί συνελειτούργησεν τῷ Μητροπολίτῃ Κιτίου, κατ’ ἀνάθεσιν δ’ αὐτοῦ περιέφερεν τρίς πέριξ τοῦ ναοῦ λιτανευτικῶς τά ἱερά Λείψανα, τά ὁποῖα ἐτέθησαν εἰς τό Φυτόν.


Εἰς τήν ἀγρυπνίαν μετέσχον οἱ ἱερεῖς τῆς Δομολαξιάς Αἰδεσιμ. πρωτοπρ. Πέτρος καί Κυριακός καί πολλοί ἂλλοι κληρικοί τῆς Μητροπόλεως, ὡς καί οἱ Διάκονοι Χριστοφόρος καί Ἀνδρέας. Ἐπίσης τήν τελετήν παρηκολούθησαν ὁ Δήμαρχος Δρομολαξιάς, βουλευταί καί οἱ «ἀνάδοχοι», ἢ καρποφοροῦντες, διά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ Ναοῦ.


Ὁ Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος συγχαρείς τούς ἐνορίτας καί ἀναδόχους διά τόν νέον μεγαλοπρεπῆ Ναόν, ηὐχαρίστησεν τόν Σεβασμιώτατον κ. Τιμόθεον διά τήν συμμετοχήν, οἱ δέ ἐφημέριοι προσέφεραν αὐτῷ ἀναμνηστικά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος.


Τήν ἑπομένην, Σάββατον, ὁ Μητροπολίτης Βόστρων, παρεκάθισεν καί ηὐλόγησεν τό γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή εἰς τήν αἲθουσαν «Πανόριον», πρός τιμήν τῶν κληρικῶν καί πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρευρέθησαν εἰς τήν τελετήν τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου